Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

John Kristijan Hermann

Seniorkonsulent, Trondheim
John Kristijan Hermann

John Kristijan er Master of Science fra NTNU. For tiden er han Lead front-end developer med utvikling av en komplett skybasert plattform for drifts-, vedlikeholds og sikkerhetsstyring i havbruk- og fiskerinæringen. Mye av arbeidet består i datavisualisering i kart og dashboards. John Kristijan har flere års erfaring med prosjekt-, sikkerhets- og risikostyring. Han har deltatt i flere omfattende risikoanalyseprosjekter og han har jobbet som dataanalytiker på flere prosjekter. Han har vært både prosjektleder, -koordinator og utvikler og bidratt i hele utviklingsløpet av MyQRA (stort globalt satsningsprosjekt i DNV GL). MyQRA er en web-løsning med store datamengder hvor MS Azure og PowerBI har vært sentral, og her har John Kristijan vært en av hovedutviklerne av 3D-visualiserings-appen og PowerBI-delen samt co-arkitekt i Azure løsningen. Videre har John Kristijan grundig erfaring innen effektivitets- og forbedringsprosjekter, samt erfaring med teknologikvalifiserings-prosjekter.

John Kristijan utmerker seg i programmering, dataanalyse og visualisering. Ved hjelp av ny teknologi og nye løsninger, bruker han denne kompetansen til å presentere data på en intuitiv måte. Han behersker WEB-teknologier som HTML, CSS, PHP, JavaScript, TypeScript, React og Three.js 3D-modellering meget godt. Han har også inngående kompetanse innen PowerBI (avansert nivå også med embedded PBI) og SQL (database-script og lagrede prosedyrer) og utviklet flere løsninger basert på BI-teknologien. Han har erfaring med sky-teknologiene Azure og Google Cloud som driftsplattform for disse løsningene.

John Kristijan er en utadvendt, strukturert og initiativrik person som trives med høyt tempo og med mange baller i luften. Som person er John Kristijan dedikert, målbevisst og opptatt av de ansatte og tilrettelegge for oppfølging av hver enkelt ansatt. Han er god til å få ting gjort og har stor arbeidskapasitet. John Kristijan setter seg raskt inn i nye oppgaver og organisasjoner.