Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kent-Erik Tøllefsen

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting
Kent-Erik Tøllefsen

Kent-Erik kom til Webstep fra Accenture i september 2012 med mer en fem års erfaring på avansert JEE-integrasjonsutvikling, en mengde Spring APIer, Hibernate, Sybase SQL, Oracle SQL, Hazelcast Grid samt mange andre open-source rammeverk. Han har meget god erfaring med testdrevet utvikling som han har benyttet på samtilige av tidligere prosjekter. I tillegg har han hatt ledende design- og utviklingsroller i mange komplekse integrasjonssystemer. Kent-Erik har også god erfaring med å jobbe i prosjekter som praktiserer scrum-metodikk.

Kent-Erik har arbeidet på utviklingsprosjekter innen pensjon, HR, telekom og finans. Etter smidige og tradisjonelle prosjektmetoder, har han arbeidet med analyse, arkitektur, tjenestedesign og utvikling av tjenester. Han har arbeidet med WebLogic Server, Oracle Service Bus, JavaEE, Spring og en rekke andre Open Source rammeverk.