Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Knut Olaf Lien

Seniorkonsulent,
Knut Olaf Lien

Knut Olaf Lien

Knut Olaf er sivilingeniør med erfaring fra offentlig og privat sektor på og kunde- og leverandørsiden. Han har solid og lang erfaring som konsulent hvor han har arbeidet med analyse, utforming, implementering, konfigurering og QA av IT systemer.

Knut Olaf har kjerneområdet sitt innenfor testledelse, funksjonell- og teknisk test, prosess og tjenesteintegrasjon, test av web applikasjoner, og test av mobile applikasjoner på iOS og Android. I sine roller er han et viktig bindeledd mellom ulike faggrupper, utviklere, arkitekter, produkteier, prosjektleder og testere.

Han er sertifisert ISTQB Advanced Test Manager og har erfaringer med roller som både testleder og teamleder i smidige prosjektleveranser. Som testleder har Knut Olaf erfart at det er best å komme i gang med test oppgaver tidligst mulig i prosjektet for å få til en mest mulig helhetlig test kvalitet og planlegging. Gjennom sitt arbeid søker han å oppnå en best mulig måloppnåelse i nært samarbeid og forankring hos prosjektets interessenter.