Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kristina Brend

Seniorkonsulent, Trondheim

Kristina er en senior prosjektleder og rådgiver med erfaring fra offentlig og privat sektor. Hun har erfaring fra ledelse og deltakelse i prosjekter gjennom alle faser fra analyse til forvaltning. Hun er operativ og får raskt oversikt over de forretningsmessige og funksjonelle behov. Med sin erfaring som konsulent, er hun allsidig og god til å tilpasse seg ulike roller og organisasjoner med deres metodeverk.

Kristina har hatt flere engasjement som forretningsrådgiver, spesielt i situasjoner der det er behov god innsikt i forretningsprosesser samtidig som man har den nødvendige teknologiske kompetansen. Hun har ledet og deltatt i flere prosjekter der man har kartlagt krav og behov, samt omgjort forretningsbehov til strukturert informasjon gjennom modelleringsverktøy, og som har resultert i teknisk og funksjonell kravspesifikasjon. Hun er svært erfaren i bruk av ulike workshops- og intervjuteknikker.

Prosjektlederrollen har gitt bred og god kompetanseplattform fra krav og behov til utvikling, test og implementering av løsning. Hun utarbeider og forankrer gode konseptuelle løsninger basert på de forretningsmessige og funksjonelle behov. I tillegg omsatt dette i gode tekniske løsninger og funksjonell løsninger med fokus på forretningsmessig effekt.
Kristina har et engasjement som gjør at hun er en god pådriver for gjennomføring og ferdigstillelse. Hun arbeider strukturert, effektivt og målrettet. Hun er som person empatisk sterk, samarbeidsorientert og relasjonsbyggende, et godt verktøy i alle prosjekttyper. Hennes ekstroverte opptreden virker inkluderende og tillitsskapende. Hun har fokus på å bygge gode relasjoner for å sikre fremdrift, leveranser og organisatorisk stabilitet.