Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kristoffer Dahl

Prosjektleder, Trondheim
Kristoffer Dahl

Kristoffer har en Master of Science-grad fra NTNU. Han har siden gjennomført flere kurs innen IT-arkitektur, IT-sikkerhet, utvikling og prosjektledelse og er blant annet sertifisert i PRINCE2-metodikken.

Kristoffer har i lang tid vært engasjert i ulike prosjekter av Helsedirektoratet. I dagens prosjekter omfatter hans arbeidsoppgaver prosjektledelse, utarbeidelse av prosjektdokumentasjon og rapportering. Han jobber tett med funksjonell side for å kartlegge og sørge for avklaringer og fremdrift, konkretisere utviklingsoppgaver, avklare arkitektur, til oppfølging av utviklere. En viktig del av jobben er å koordinere med eksterne aktører som Helse Midt-Norge, samt de ulike +50 kvalitetsregistre som sorterer under de enkelte helseforetak. Tidligere har Kristoffer hatt roller som prosjektleder, arkitekt og utvikler innen digitalisering av prosesser hos SpareBank 1 SMN. Før det har han erfaring som prosjektleder for leveranser fra DNV GL til selskap som Equinor (Statoil). Han ledet pilotering, utvikling og senere også utrulling av løsninger for hele selskapet. Han har erfaring med utviklingsprosjekt gjennomført etter LEAN startup-metoder. Han har også ledet større søknadsprosjekter på vegne av Equinor mot Petroleumstilsynet (Ptil) og Oljedirektoratet (OD).

Kristoffer får tilbakemeldinger på at han er effektiv, resultatorientert og sterk på metodikk. Han er dyktig på leveranseoppfølging og kontraktshåndtering og er en sterk gjennomfører. Han har også skolering i implementering av automatisering av prosesser med robotiseringsverktøyet BluePrism. Han er dyktig på leveranseoppfølging og kontraktshåndtering samt en sterk gjennomfører. Han jobber veldig godt sammen med folk, er serviceinnstilt og alltid kvalitetsbevisst i sine leveranser.