Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Lars Myrvang

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting

Lars har mer enn 25 års erfaring med ulike roller i utviklingsprosjekter innen ulike bransjer og fagområder. Lars har hatt lederroller i både små og store team og ansvar for å drive utviklingsprosesser internt i team og på tvers av team. Han har mange års erfaring med databaseteknologi, dataanalyse og -modellering og ulike arkitekturområder, som løsnings-, system-, integrasjons- og virksomhetsarkitektur.  

Lars har lang erfaring med utviklingsprosjekter og forvaltning av IT-løsninger og samhandling både internt og mellom ulike etater innen offentlig forvaltning, private virksomheter nasjonalt og internasjonalt, samt frivillige organisasjoner. Tidligere innenfor bransjer som olje & gass og telekom, samt kultur- og idrettsorganisasjoner. De siste 10 år har han jobbet innen justissektoren, blant annet med løsninger innenfor internasjonalt politisamarbeid, person- og ID-kontroll.  

Lars er utadvendt og har gode kommunikasjonsevner. Han trives med å jobbe tett på både fag-/forretningssiden, brukerrepresentanter og de tekniske teamene i prosjektene han deltar i. Han er analytisk og kan jobbe med både funksjonelle og tekniske utfordringer og spesifikasjoner. Lars liker å se løsninger i større perspektiv, med fokus på gode arbeids- og virksomhetsprosesser og brukervennlige løsninge