Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Lorentz Noteng

Prosjektleder, Trondheim
Lorentz Noteng

Lorentz har 20 års erfaring fra både offentlig og privat næringsliv. Han har en Bachelor of Management fra Trondheim Økonomiske Høgskole, og lang erfaring i ledelse av prosjekter innen systemutvikling, infrastruktur og prosessutvikling. Han er PRINCE2-sertifisert, og har gjennomført Master-program i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.  

De siste 10 år hatt rollen som prosjektleder hos Miljødirektoratet. Der har det spesielt vært fokus på digitalisering og digital transformasjon, og han har opparbeidet seg prosjektrettet erfaring innen utvikling og innføring av produksjons- og virksomhets-styringssystemer. Lorentz har også vært ansvarlig for ulike fagløsninger hos Danica og Gjensidige. 

Lorentz har en velutviklet forretningsforståelse og evne til å identifisere forbedringer i drift- og leveranser. Han har gode kommunikasjonsferdigheter og evner raskt å bygge tillit og utvikle gode relasjoner til både interne og eksterne ressurser.