Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Lorentz Noteng

Prosjektleder, Trondheim
Lorentz Noteng

Lorentz har en Bachelor of Management og har siden blitt Master i Prosjektledelse fra handelshøyskolen BI. I tillegg til å også være PRINCE2 og PRINCE Agile-sertifisert, har han Prosci Change Management Practitioner Certification. Han har opparbeidet seg erfaring i ledelse av prosjekter innen forretningsutvikling, systemutvikling, infrastruktur og prosessutvikling og kan vise til flere prosjekter hvor endringsledelse har vært en viktig komponent for suksessen til prosjektet.

Hos en offentlig kunde har han ledet et leveranseprosjekt og utviklingen av ny forretningsplattform for virksomheten – en plattform som samler løsninger for ekstern og intern samhandling, saksbehandling og analyser. Leveransen består av både egenutviklede løsninger samt hyllevareløsninger – alle skyløsninger. Lorentz har tidligere vært prosjektleder for et utviklingsteam i helsesektoren som utvikler ny masterdataløsning for helse- og omsorgssektoren i Norge. Løsningen har mikrotjeneste-basert arkitektur og er basert på en sentral sektorkopi av Folkeregisteret. Første delløsning som utvikles er persontjenesten (for konsumenter), andre delløsning er for helsepersonell og tredje delløsning vil være for virksomheter i helse- og omsorgssektoren. Før dette har Lorentz hatt rollen som produkteier/prosjektleder hos en annen offentlig kunde. Hos dem har det vært spesielt fokus på digital transformasjon. Gjennom dette arbeidet har Lorentz opparbeidet seg prosjektrettet erfaring innen utvikling og innføring av produksjons- og virksomhets-styringssystemer.

Hans faglige kompetanse gjør han særlig egnet til å lede prosesser hvor det er viktig å få til et godt samarbeide som muliggjør innovasjon, se nye løsninger og skape endring og forbedring. Lorentz har en velutviklet forretningsforståelse og evne til å identifisere forbedringer i drift- og leveranser. Som person beskrives Lorentz som solid, trivelig og målrettet. Han har gode kommunikasjonsferdigheter og evner raskt å bygge tillit og utvikle gode relasjoner til både interne og eksterne ressurser.