Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Magne Rodem

Seniorkonsulent, Trondheim
Magne Rodem

Magne Rodem er utdannet Master of Science innen datateknikk ved NTNU (2008), og Bachelor (dataingeniør) ved HiST (2006). Han har 10 års erfaring med systemutvikling innen bransjer som energi, utdanning og forskning.

Han regner seg selv som en fullstack-utvikler og har særlig kompetanse og interesse innen Java, JavaScript og Python. Magne har erfaring fra flere web-utviklingsprosjekter, både på frontend og backend. I den siste tiden, blant annet hos Statoil og Nordic Semiconductor, har han fått svært god erfaring med React.js og økosystemet rundt dette. Han har også kurs og hands-on erfaring med Angular og Aurelia, og behersker godt verktøy som npm, Webpack, Jasmine og eslint. I tillegg til den solide kompetansen på utvikling, har han også erfaring med tema som DevOps og kontinuerlig leveranse.

Magne arbeider systematisk og grundig, og er hele tiden på jakt etter å forbedre og automatisere. Han er særlig opptatt av at teamet skal produsere strukturert og vedlikeholdbar kode, noe han mener kan oppnås med blant annet code reviews og testdreven utvikling. Han setter seg raskt inn i ting, og holder seg stadig oppdatert på ny teknologi. Dette gjør ham i stand til å velge moderne og riktige løsninger ute hos kundene. Magne tar gjerne rollen som teknisk ekspert i de teamene han jobber i, og har fokus på å dele av sin kunnskap innad i teamet.