Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Mariah Vårum

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting
Ansattbilde mangler

Mariah er en erfaren sikkerhetsrådgiver med ekspertkompetanse innen hendelseshåndtering på nasjonalt nivå. Hun har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Bergen, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningsemner innen blant annet teknologi og etterretning.  Mariah har sitt spesialområde innenfor IT-sikkerhet, med flere års erfaring som teamleder ved håndtering av alvorlige dataangrep mot kritisk norsk infrastruktur. Hun besitter god kompetanse om det digitale situasjonsbildet i Norge og har vært tett tilknyttet flere av de norske CERT-miljøene.

Hun har i tillegg erfaring som sikkerhetsrådgiver og bistår virksomheter med å sette krav og føringer innenfor sikkerhet i prosjekter. Videre jobber hun med risiko- og verdivurderinger som setter gode føringer for virksomhetens arbeid med risikostyring. Hun har god kompetanse innen flere tekniske felt som nettverk og nettverksanalyse, SIEM-verktøy og sårbarheter samt oppfølging av disse.

Mariah er en organisert og dedikert sikkerhetsekspert med fokus på kontinuerlig forbedring av virksomheters kapabiliteter. Mariah er en veldig hyggelig, utadvendt og imøtekommende konsulent som fungerer godt både selvstendig og i team.