Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Marius Bjørnstad Kotsbak

Seniorkonsulent, Trondheim
Marius Kotsbak

Marius er utdannet Master of Science i Kybernetikk ved NTNU (2007). Han har lang erfaring med design, implementasjon og testing av IT-løsninger basert på en lang rekke teknologier, med hovedvekt på Java og C++. Marius er faglig toneangivende arkitekt og utvikler med særdeles sterk teknologisk fokus. Han egner seg svært godt i prosesser for teknologivalg, typisk styrt etter ytelse, utviklingshastighet og stabilitet.Uformell, pragmatisk og resultatorientert, med godt skolert teorigrunnlag.

God kompetanse innen hele prosessen fra planlegging og teknologivalg, til implementering av alt fra databasen til presentasjonslaget. Han har mange års erfaring med både web og mobile løsninger.Marius har erfaring med flere ulike rammeverk/bibliotek/testrammeverk/byggesystem på Javaplattformen.Marius kan generelt mye om parallellisme (multitrådede/-taskende systemer, synkronisering, deadlocking etc.) og har veldig god forståelse for ytelse og minnehåndtering for både mikrokontrollere, databaser, back-end, webserver og mobil.

Marius har bidratt med kode til flere open source prosjekter (Scala.js, MetaRx, Widok, Linux, Ubuntu og Debian) og brenner for dugnadsånden som disse miljøene representerer. Han har også tatt initiativ til MeetUp for funksjonell programmering (Lambda) i Trondheim.