Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Martin Almestrand Nordal

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting
Ansattbilde mangler

Martin er sivlingeniør fra NTNU med master innenfor computer science.  Han er en  fullstack utvikler med hovedfokus på utvikling av javabaserte systemer. På frontend har Martin benyttet React, mens backend har blitt utviklet i Java med tilhørende rammeverk

Martin har god erfaring med med utvikling av selvbetjeningsløsninger for saksbehandling innenfor offentlig sektor. Her har det  vært snakk om integrasjoner mot flere offentlige tjenestetilbydere.

Martin er en rolig og behagelig konsulent som det er hyggelig å samarbeide med. Han jobber godt i team og jobber selvstendig med sine oppgaver