Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Martin Kjellevand

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting
Martin Kjellevand

Martin er seniorkonsulent med fokus på rådgivende sikkerhetstjenester. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i informasjonssikkerhet. Martin har sterk kompetanse på vurdering av risiko, risikostyring, sikkerhetsstyring og skysikkerhet.

Martin har i flere år jobbet med sikkerhetsrådgivning i det norske markedet, og har lang erfaring som konsulent. I ulike roller har han blant annet vært ansvarlig for kravstilling, leverandøroppfølging, risikostyring, risikohåndtering, opplæring og sikkerhetsstyring. Han har også gjennomført flere revisjoner av informasjonssikkerhet hvor etterlevelse av interne rammeverk, lovverk og standarder har blitt vurdert. Gjennom utdannelsen hans og erfaring med systemutvikling, sikkerhetstesting og tekniske sikkerhetsvurderinger, har Martin tilegnet seg bred teknisk kompetanse.

Martin er meget løsningsorientert og glad i å løse problemer. I arbeidet sitt er han strukturert og har en metodisk tilnærming. Martin trives best i grensesnittet mellom forretning og teknologi, og er opptatt av å ha en helhetlig og risikobasert tilnærming til informasjonssikkerhetsarbeid.