Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Matias Zygadlo-Stenberg

Seniorkonsulent, Oslo: Consulting
Ansattbilde mangler

Matias kom til Webstep i 2022 fra Nordeca. Han har sin IT-utdannelse fra Universitetet i Oslo, og har siden 2013 jobbet DevOps fokusert som fullstack-utvikler. Han også hatt roller som arkitekt, techlead, teamlead, og noe avdelingslederansvar i den siste perioden. Best trives han nå som DevOps/utvikler med muligheter for å automatisere repetitive oppgaver og ispedd litt arkitektur og løsningsdesign. Matias har lang erfaring innen skyarkitektur og utvikling på skyplattformer – mest AWS, som han har jobbet med helt siden 2013, men også noe GCP.

Hos Nordeca er Matias den som har designet og satt opp skyinfrastruktur, byggeløyper, logging og monitorering, samt automatisering basert på triggerpunkter og events. I tillegg har han som utvikler bygget både frontend- og backend komponenter på moderne system- og driftsarktektur. Han har også omfattende kompetanse innen SQL. Systemene som Matias var med på å utvikle hos Nordeca benyttet seg i stor grad av muligheten for å bygge opp komplekse geo-spatial spørringer mot databaser, og Matias har i den forbindelse både bred og dyp kompetanse på SQL og databaser – innen både GIS og generell ETL.

Fra Nordeca har Matias erfaring med å jobbe i utviklerteam bestående av både interne og eksterne utviklere. Nordeca hadde i en periode et knippe av sine utviklere lokalisert i Sri Lanka, og Matias har deltatt i aktiviteter rundt onboarding, samarbeide, kultur- og team-building, og er en erfaren kommunikator.

Som person og kollega fremstår Matias som en entusiastisk teknolog, med diplomatiske egenskaper og gode sosiale antenner. Vi har tilbakemeldinger på at han kommer godt overens med de han jobber sammen med, og kjenner ham som god til å kommunisere og flink til å stille gode spørsmål.