Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Nina Braun

Seniorkonsulent, Oslo: Partner
Nina Braun

Nina har ett særlig fokus på kontinuerlig forbedring i verdikjeden som skaper kunderesultater. Hun er opptatt av å forenkle og forbedre, og har ledet flere prosjekter hvor dette har vært hovedfokus. Hun har en særlig god evne til å tenke logisk og analytisk, og basere sine beslutninger på fakta og saklige behov.

Nina er sertifisert LEAN SIX, og kompetansen herfra flettes ofte inn i prosjekter for å oppnå enda bedre resultater. Nina er sertifisert Prince2 Practitioner og Prince2 Agile, og har også erfaring med DIFIs Prosjektveiviser fra sitt siste prosjekt. Hun har god kommunikasjonsevne og er godt vant med å ivareta prosjekts interessenter for å skape forståelse for prosjektet. Hun er vant til å rapportere til og samarbeide med ledelsen for å oppnå gode resultater.

Nina har mange sterke egenskaper. Hun er løsningsotientert, og ser nye muligheter med sitt blikk for hvordan fremtiden kan møtes. Hun takler utfordringer med stor iver og ser ofte dypere sammenhenger av tendenser. Hun har evnen til å skape åpenhet og gode relasjoner i prosjektet slik at deltagerne kan bidra med sitt beste arbeide