Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Peder Husom

Seniorkonsulent, Trondheim

Peder Husom er en entusiastisk utvikler med programmering som lidenskap. Peder har mangeårig erfaring med fullstack-utvikling, drift og vedlikehold av programvare for elkraft-bransjen. Programvaren er brukt til å prosjektere, planlegge og drifte strømnettet og brukes av de fleste strømleverandører i Norge. Peder har gjennom det meste av sin profesjonelle karriere jobbet i .NET-sfæren, men har også rik erfaring med andre språk.

Peder har også mange års erfaring fra helsesektoren der han har jobbet med basistjenester som er av avgjørende karakter for at tilsyns og forvaltningsorganer skal kunne innfri sitt samfunnsoppdrag. Dette er løsninger som har strenge krav til sikkerhet, tilgjengelighet og ytelse. Peder har vært med på å legge arkitektur og som utvikler.

Peder besitter en unik evne til å skaffe seg overblikk og forståelse av både behov og applikasjoner. Han plukker raskt opp nye rammeverk, er glad i å dokumentere teknisk og bidrar gjerne i diskusjoner rundt tekniske løsninger. Han er opptatt av å gjøre applikasjoner enkle å drifte, overvåke, feilsøke og videreutvikle. Peder er leveranseorientert og setter en høy standard for kodekvalitet.