Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Pedro Augustin Perez Ramirez

Seniorkonsulent, Trondheim
Pedro Augustin Perez Ramirez

Pedro Augustin Perez Ramirez har doktorgrad (Ph.D) i marin teknologi. I periodene mellom bachelor-, master- og til slutt altså doktorgrad, har han arbeidet innen maritim, samt olje- og gass-industrien. 

Gjennom sin karriere har Pedro jobbet med store mengder data fra flere ulike kilder og på mange forskjellige nivåer. Dette har gitt han et sjeldent bredt spekter av innsikt i ulike teknologier og problemstillinger knyttet til dataforvaltning og analyse. I den senere tid har han blant annet bistått havarikommisjoner ved å ha ansvar for datainnsamling fra skipskollisjoner, og utarbeidelse av rapporter som analyserte skadens omfang og årsakssammenhenger.  

Pedro er en svært utadvent person, som det er lett å trives i selskap med. Han er meget faglige dyktig og har gode team og samarbeidsevner. Han er alltid positivt innstilt, er hjelpsom og ansvarsbevisst. Han leverer meget effektivt og har fokus på kvalitet.