Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Per Kristian Røsandhaug

Rådgiver, Stavanger

Per Kristian er siviløkonom fra Copenhagen Business School, med en mastergrad innenfor Innovasjon og Entreprenørskap, samt en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Han har siden endt utdannelse jobbet i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og har flere års erfaring som både konsulent, prosjektleder, produkteier, SCRUM-master, og management consultant – samt ledererfaring innenfor finansiering og risikominimering av innovasjons- og utviklingsprosjekter. Han har også erfaring fra gründerbedrifter.

Per Kristian har opparbeidet seg en dyp forståelse for samspillet mellom teknologi og forretning, og brenner for å finne gode løsninger på komplekse problemer. I Webstep er han en engasjert rådgiver som jobber for å videreutvikle Stavangerkontoret og motiveres av å bidra til at gode ideer realiseres til bærekraftige og robuste produkter og tjenester.