Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Stian Grønhaug

Seniorkonsulent, Bergen
Stian Grønhaug

Som utvikler, utviklingsansvarlig, systemarkitekt og produktsjef i ACOS og DIPS Front har Stian vært involvert i alle faser i utviklingsprosjekter. Dette inkluderer blant annet planlegging, modellering, programmering, arkitektur, support og prosjektledelse. Han har fungert som kontaktpunkt for Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, og møtt i ulike fora som Kjernejournal, IPLOS/KPR, ElinK, EPJ i PLO, Knutepunkt og Iplos/KPR.

Stian har en bachelor i informatikk fra Høgskolen i Molde og har omfattende utviklingserfaring. Programmeringsspråk og -verktøy inkluderer C# og Visual Basic. I tillegg har han dybdekompetanse på Sql, spesielt Transact-sql mot Microsoft SQL Server. Han har erfaring mot Oracle og Sybase ASE.

Gjennom en rekke integrasjonsprosjekter og e-meldingsprosjekter (helsenett) har Stian god erfaring med bruk av XML i både veldefinerte og ikke-definerte varianter. Han har bidratt i prosjekter med både REST- og WCF-baserte tjenester.

Andre viktige arbeidsområder har vært besvarelser av kravspesifikasjoner med spesielt ansvar for funksjonell kravspesifikasjon. I tillegg har Stian dokumentert prosjekter, utarbeidet teknisk dokumentasjon og krav til kunder, laget kravspesifikasjoner, samt gitt support og rådgiving til kunder.

Som person er Stian ansvarsbevisst og løsningsorientert. Han er vant til å kommunisere på ulike nivåer med kunder og samarbeidspartnere. Fritid går mest med til fotball, der han har fungert som fotballtrener for lag hans tre døtre spiller eller har spilt for.