Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Susanna Wågsæther

Senior prosjektleder, Bergen
Susanna Wågsæther

Susanna er (IT) prosjektleder med spesialisering i BPM (kartlegging, forbedring og implementering av arbeidsprosesser) og har en rekke sertifiseringer innenfor Lean, Agile og endringsledelse. Hun har erfaring fra bank- og forsikring, energi, offentlig sektor og havbruksnæringen, og setter seg raskt inn i – og leverer resultater i – nye organisasjoner og problemstillinger.

Susanna har levert i store internasjonale outsourcingsprogram og store- og mellomstore IT-prosjekter, hun har mer enn ti års erfaring med prosjektledelse med fullt prosjektansvar, hun er strukturert med positiv innstilling og har stor arbeidskapasitet. Med sin profesjonelle og diplomatiske tilnærming klarer hun å påvirke og inspirere for å oppnå felles mål.

Susanna trives svært godt i roller som er et bindeledd mellom IT og forretning. Gjennom sin pedagogiske tilnærming evner hun å oversette tekniske begreper til forståelig forretningssjargong. Dette fremmer bedre samarbeid og sikrer at teknologiske løsninger er i tråd med forretningsmålene.