Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Tore Mackay

Seniorkonsulent, Bergen
Tore Mackay

Gjennom utdannelsen har Tore jobbet med design og utvikling, og fant sin plass et sted midt i mellom som UX designer. Han har derfor god innsikt i hvordan man kan jobbe godt sammen med designere og utviklere for å lage et produkt som setter brukeren i fokus.

Tore startet som webdesigner i 2008 og siden 2013 har jobben vært UX designer. Han har lang erfaring med brukertester og kartleggingssamtaler for å forstå brukernes behov. Han har også jobbet mye med hele prosessen fra konseptutvikling, gjennom skisser og prototyper, til utvikling av ferdige produkt.

Han har god forretningsforståelse og er en god sparringpartner både for forretningssiden og teknisk miljø der han jobber. Tore er opptatt av å finne praktiske løsninger, forenkle prosesser og å skape verdi. Som person er han empatisk og lun og opptatt av at alle skal trives på arbeidsplassen.