Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep viktig brikke på IT-vinnerlaget i Statnett-rammeavtalen

Websteps ekspertkompetanse og kapasitet var en viktig brikke i arbeidet for å dra i land en av de største IT-avtalene i Norge de siste årene, rammeavtalen med Statnett. Bouvet fronter alliansen og har med seg Webstep, Visma Consulting, Sysco, Evry, Relato og Embriq.

– Det er stas når våre eksperter viser seg viktige for avtaler som denne. Statnett er en profesjonell kjøper og en kunde vi kjenner godt gjennom mange år. Nå gleder vi oss til å være med dem og realisere ambisiøse planer for digitalisering av viktige samfunnsoppgaver. Kraftforsyningen angår oss alle og det gir ekstra energi å arbeide med denne typen oppgaver, sier Arne Norheim, CEO i Webstep.

Tre pluss tre år

De neste tre årene, med Statnett-opsjon på ytterlige tre, skal alliansen bistå på utvikling og forvaltning av Statnetts systemløsninger, arkitektur, applikasjons- og systemutvikling, og interaksjonsdesign. Statnett anslår selv at uttaket på avtalen vil ligge mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner i avtaleperioden. 

Støtter det grønne skiftet

Til Finansavisen denne uken kommenterer Statnetts konserndirektør IT, Beate Sander Krogstad, at kraftsystemet skal bidra til å støtte det grønne skiftet og økt elektrifisering av samfunnet. Siden dette vil kreve betydelig videre digitalisering av kraftsystemet og skal utføres samtidig som strømforsyningen skal sikres til enhver tid, oppstår behovet for tett og strategisk samarbeid med ledende kompetansemiljøer innenfor IKT, forklarer hun.

Hans Sigvart Hansen COO for Webstep i Norge er stolt over at avtalen nå er landet.

Skulder ved skulder i alliansen

– Samarbeidet i alliansen har vært fokusert, åpent og profesjonelt fra start. Det lover godt for fortsettelsen. Vi står skulder ved skulder og alle skal bidra til at Statnett når målene sine. Alle alliansepartene er med allerede i oppstartsprosjektet nå i august, forteller han, og takker for tilliten Statnett viser når de inngår en avtale der det bevisst etableres tette bånd til en utvalgt leverandør:

Forutberegnelighet gir vinn – vinn

– Vi ser på oss selv som våre kunders ekstra muskel. Når vi kan være med og planlegge sammen med dem, blir det lettere å sette sammen og fase inn ekspertkompetanse og hele team når de trenger det. Dette er en slik avtale,
der forutberegneligheten blir en styrke for alle parter. Dette er vinn-vinn, avslutter han. 

Arne Norheim

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer