Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep Solutions stepper opp i Bergen

Erlend Nævdal, Angèle Aboud og Ken Roar Riis

Rådgiver Erlend Nævdal og data scientist Angèle Aboud er de to første på plass når Webstep Solutions skyter fart i Bergen. – Det unike miljøet vårt er en dør som inviterer nye medarbeidere  inn og skaper en ny åpning for kundeleveranser ut, forklarer Webstep Solutions-direktør Ken Roar Riis.

Webstep Solutions bygges for å ta Webstep ett skritt videre. Til nå har Webstep-avdelingene levert én og én konsulent til mer enn 200 samtidige kunder. Nå bygges forutsetningen for å utvikle hele løsninger og levere dedikerte ekspertteam til kunder som trenger det. Dette skaper også en ny mulighet for de som foretrekker denne arbeidsformen. Bergen blir nå første region ut for satsingen, etter Oslo. Solutions-etableringen her skjer parallelt og er koplet til Websteps konsulentavdeling i Bergen.

I norgestoppen

– Gjenkjøpsraten i Webstep er i norgestoppen, og et godt bevis på at vi leverer år ut og år inn. Nå tar vi et steg videre og etablerer mulighet for å levere hele løsninger fra A til Å, eller team for kunder som trenger godt sammensatte grupper av eksperter. Vi tar mål av oss til å dekke hele eller store deler av verdikjeden, fra rådgivning, prosjektledelse og A til Å-utvikling, til forvaltning, og vi kan operere i ulike bransjer og sektorer. Bergen er et godt første steg utenfor Oslo, siden avdelingen lenge har arbeidet med å utvikle løsninger som har truffet viktige nerver hos kundene våre, forklarer Riis.

Utvider og øker leveransekraften

–I Bergen er det oppbyggingen av et solid Data Science-miljø som har trigget satsingen utenfor Oslo, forklarer Erlend Nævdal. Han har tatt på seg oppgaven å fase Webstep Solutions inn som tjenestelinje i en avdeling han har vært med i ledelsen av i flere år allerede.

– Poenget er å knytte satsingen tett opp til våre øvrige tjenester. De går for full maskin, vi setter opp en prosjekt- og løsningstjeneste og ikke bare utvider den samlede leveransekraften, men øker den, sier han.

Nævdal er rådgiver hos Webstep i Bergen og leder for dataforeningens faggruppe for Data and Analytics i Bergen. Angéle Aboud, en av Websteps dyktige og kreative Data Scientist, blir med og bygger opp satsingen. –  Hun har en unik evne til å “oversette” forretningsmål og utfordringer til gode løsninger, forklarer han.

Ny tjenestelinje, mange kompetanseområder

Men data og analyse er langt fra de eneste det er rom for i Solutions-satsingen. Mange kompetanseområder skal inn.

– Vi har tyve års erfaring i å rekruttere og skape unike miljøer for flinke folk, forteller Erlend Nævdal. – Vi vet at muligheten for å kunne jobbe i team av kolleger rundt samme oppgave gjennom en hel prosjektsyklus, trigger mange. Vi skaper nye muligheter både for kunder og ansatte og står skulder ved skulder i en helhetlig satsning i avdelingen. Nå ansetter vi langs hele verdikjeden fra rådgivere og prosjektledere til alle roller i hele utviklingsløpet av et prosjekt. Her er det kombinasjonen av kompetanse som er styrken, smiler Nævdal, og får støtte fra Ken Roar Riis. 

Både og – ikke enten eller

– Vårt store fortrinn er at vi kan føre sammen og tilby eksperter på områder som nå trer fram som avgjørende i morgendagens teknologiprosjekter. Avansert analyse og rådgivning, utviklings- og integrasjonskompetanse, kompetanse på sky og skyarkitektur, IoT og sensorikk, analytics, visualisering og prosjektledelse. Dette er typiske og viktige kompetanseområder for oss. Kombinasjonen av disse gjør at vi kan gå inn hos oppdragsgivere og avdekke utfordringer, vurdere ulike løsninger og velge helhetlige løsninger på tvers av teknologier. Som leverandør kan vi deretter følge kundene våre hele veien fra A til Å, fra analyse og råd til skreddersydde løsninger, hvor vi tar et større ansvar for leveranse og forvaltning i etterkant. For mange leverandører er dette enten – eller. Vår modell er både – og. Vi skal gjøre det enkelt for kundene våre, avslutter Riis.

Webstep er allerede i gang med leveranser i bransjer og sektorer som industri, bygg, vann og avløp og samferdsel.

Les også om Webstep Solutions sitt samarbeid med Telenor.

Angèle Abboud, Erlend Nævdal og Ken Roar Riis

Prosjekter og og IT-løsninger i Bergen: Webstep Solutions først ut etter Webstep i Oslo - Angèle Aboud, Erlend Nævdal og Ken Roar Riis

Relatert / Kontaktpersoner