Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Dypdykk i skyen med Webstep

IT-infrastruktur leveres i dag på helt andre måter enn før. Skybaserte tjenester sikrer både skalerbarhet og fleksibilitet, samtidig som sikkerheten ivaretas. 

For ytterligere å utnytte potensialet i skyteknologi har Webstep gått gjennom et løp i regi av Amazon Partner Network (APN) for å kjøre offisielle fordypningsdager på nettsky med sine kunder og andre interesserte.

Teknisk workshop med praktisk tilsnitt

APN «Immersion Days» er typisk en dags workshop med fordypning i AWS-teknologi generelt eller på spesifikke områder der man kan bygge løsninger med fokus på f.eks maskinlæring, serverless og sikkerhet. En slik workshop organiseres for en eller flere kunder, og inneholder både kunnskapsoverføring og hands-on øvelser. Hensikten er å hjelpe deltakerne å se muligheter og gevinster gjennom god praktisk anvendelse av AWS-teknologi.

Først i Norge

Webstep er som første AWS partner i Norge godkjent for å gjennomføre AWS Immersion Days. Gjennomføringen ledes av en av våre AWS-sertifiserte eksperter, som har erfaring med å kjøre Immersion Days, dybdekompetanse på ønsket tema, og kan lose deg trygt gjennom dagen. Etter endt workshop er målet at kunden skal sitte igjen med konkret kunnskap i forhold til å videreutvikle egen forretning gjennom å ta i bruk nye tjenester fra AWS eller bare bruke dem på smartere og bedre måter. 

Godt kvalifiserte eksperter

Webstep er Advanced Consulting Partner hos AWS, og har over 60 AWS-sertifiseringer fordelt på våre 10 kontorer i Norge og Sverige. De sertifiserte ekspertene er klare for å bistå deg for å bygge sikre, robuste, skalerbare og kostnadseffektive løsninger på nettskyen.

Ta kontakt med Arne Solheim dersom du har lyst til å høre mer om mulighetene for en gjennomføring av en APN Immersion Day for ditt team!

Les mer om APN Immersion Days på AWS sin egen blog.

Relatert / Kontaktpersoner