Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Arkitektur for moderne datavarehus

Business Intelligence (BI) handler om å hente ut ny innsikt og verdifull informasjon basert på selskapets data, og sammenstille disse for å ta bedre beslutninger. Å få etablert en BI-plattform i en bedrift kan være gjort på få uker. 

Av: Joar Krohn, regiondirektør i Webstep

Business Intelligence uten store investeringer

De siste årene har Webstep utviklet og forfinet en arkitektur og et rammeverk der vi benytter en mer moderne tilnærming til datavarehus og BI-løsnigner. Vår tilnærming benytter de nye mulighetene i skybaserte data- og innsiktsplattformer tilbyr, og gir deg de fleste fordelene fra det klassiske datavarehuset med en rask etableringstid uten store investeringer.

Det å kjenne sin virksomhet godt og hele tiden følge med på detaljnivå blir ofte nedprioritert og til og med glemt i gode tider. Går alt rett vei er det ganske komfortabelt og trygt å ta beslutninger basert på et “godt nok” datagrunnlag og kunnskap om egen butikk.

Men vi vet aldri når neste krise kommer. 

BI viktigere i krisetider

Det siste tiåret har norske bedrifter levd ganske komfortabelt, helt siden ordet “askefast” ble et nytt begrep i 2010, da en 6 dagers stopp i flytrafikken fikk store konsekvenser for mange. Dette bare tre år etter finanskrisen i 2007. Vi vet aldri hvordan neste krise blir – om den er kort som vulkanutbruddet i 2010, eller langstrakt som koronakrisen i 2020. 

Det er nettopp i nedgang eller krisetid at beslutningsstøtte er særdeles viktig. Vi er midt i en stor krise. Det er nå du trenger trygghet i dine beslutninger og tillit til dine data.

I gode tider skal bruk av Business Intelligence sørge for konkurransefortrinn, og at vi alltid ligger foran konkurrentene våre med å ta riktige justeringer for økt forretningsverdi. Sunne, robuste selskaper i gode tider står stødigere og tåler svingninger i markedet bedre. Å sikre seg i slike kriser er lettere enn du skulle tro.

Enkelt å komme i gang

Det første du tenker når noen nevner BI, analyseplattform eller rapporteringsløsning til deg er kanskje “Dette blir dyrt”. Men som Lead BI Architect i Webstep, Alexander Bravikov, sier: – For å sette det litt på spissen, er det er ikke mange selskaper i Norge som er så store at de behøver et stort, dyrt og komplekst datavarehus!

Spesielt før finanskrisen i 2007 var typiske BI-plattformer avhengig av store investeringer i datavarehus eller i tungrodde BI-løsninger. Dette har endret seg etter finanskrisen. 

Vi har nå en helt annen integrering av smarte BI-løsninger og funksjoner i de ulike leverandørenes IT-verktøy. Modenheten og mulighetene i moderne BI-løsninger har blitt radikalt forbedret, og det er mulig å sette opp gode løsninger for en brøkdel av pris og tid. 

Der investeringskostnaden i gode datavarehus og beslutningsstøtteverktøy tidligere har gjort at disse har vært forbeholdt store bedrifter, ser vi nå at også små og mellomstore bedrifter får anledning til å starte reisen med å bli mer datadrevne i sine beslutninger og prosesser.  

Det er en stor glede å se engasjementet til kundene våre når de allerede etter få dager kan konsentrere seg om å analysere dataene og diskutere beslutninger basert på sluttproduktet i våre løsninger.

Datakvalitet, sikkerhet og skalerbarhet er viktige kvaliteter som vår arkitektur gir tilsvarende et datavarehus. Siden man ikke bruker datavarehus, kan det også settes opp raskt uten å investere stort i ressurser og infrastruktur. 

Sikkert BI-miljø

Webstep har de siste årene testet dette for våre kunder, der de fleste har på få uker fått levert Key Performance Indicators (KPI’er) og analyser på sine viktigste datasett. Løsningene er satt opp i et miljø som ivaretar selskapets datasensitivitet og tilgangskontroll. 

De selskaper som ikke tar i bruk mulighetene som ligger lett tilgjengelig i verktøyene sine, kommer til kort for sine konkurrenter i gode tider og stiller svakere ved neste uforutsette hendelse i markedet. 

Lave kostnader og høy forretningsverdi er faktorene som gjelder for Webstep når vi hjelper våre kunder i gang med innsikt- og analyseløsninger. Gårsdagens tunge arkitektur for et datavarehus er erstattet av verktøy som understøtter virtualisering og abstraksjon av data, samtidig som mye av det manuelle arbeidet som tidligere var nødvendig for å sikre datakvalitet automatiseres.

Webstep er en av de ledende aktørene innen innsikt- og analyseløsninger i Norge, og har solid kompetanse på Business Intelligence på alle våre avdelingskontor. Vi har partnerskap med ledende globale teknologileverandører og bred erfaring på ledende BI-produkter. 

Ta kontakt med din Webstep-kontakt eller ring meg om du ønsker å komme raskt i gang bedre beslutningsstøtte i din virksomhet.

Relatert / Kontaktpersoner