Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ambita økte innovasjonskraften med skyløsning

Eiendomsteknologi-selskapet Ambita ønsket å videreutvikle seg og utvide tjenestespekteret, men høye datasenterkostnader og liten fleksibilitet i eksisterende datasenterløsning var en utfordring for selskapet. Løsningen ble å migrere til en skyløsning for bedre å kunne støtte videre utvikling.

– Vi hadde kommet til et punkt hvor vi måtte investere svært mye i ny maskinvare, forteller Jarl Totland, arkitekturansvarlig hos Ambita.

Selskapet var i en vekstfase og ønsket samtidig å jobbe med innovasjon for raskere å kunne levere spesialiserte produkter. Med hjelp fra Webstep valgte de å migrere datasentrene sine til AWS.

– Ambita ønsket en fremtidsrettet teknologiplattform som kan skaleres ettersom selskapet vokser. Vi vurderte mange ulike alternativer, der sikkerhet og time-to-market var viktige aspekter, forklarer Totland videre.

Jarl Totland er arkitekturansvarlig hos Ambita og har vært en sentral ressurs for å migrere til en skyløsning.

Skreddersydd AWS-løsning

Webstep har lenge jobbet med Ambita. Både utviklingen av arkitekturen og den praktiske overgangen til komplett skybasert løsning på AWS ble håndtert av Websteps IT-eksperter.

– Vi var med Ambita hele veien! Fra planlegging og migrering – til tjenesteadministrasjon og opplæring. Det er viktig at våre kunder blir fullstendig selvgående, forteller Anders Bjørnestad, seniorkonsulent hos Webstep.

Med god og nøyaktig planlegging ble de ulike AWS-løsningene som passet best for Ambitas åpen-kildekode-baserte programvare valgt, og serverene ble migrert over til Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) og Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Deretter ble alle databasene migrert over til den PostgreSQL-kompatible versjonen av Amazon Aurora. Ambita bruker Amazon CloudFront for innholdsdistribusjon.

40 prosent kostnadskutt

Ved å flytte fra datasenter til skyen har Ambita kuttet driftskostnadene med 40 prosent og samtidig økt innovasjonstakten. De har gått fra 600 servere til under halvparten, og i tillegg økt utviklingshastigheten.

– Skydriften er helautomatisert, og serverløs- og containerbasert arkitektur gir stadig større smidighet. Vår utviklingshastighet på nye prosjekter har tidoblet seg, forteller Totland.

Raskere nyutvikling

Ambita har også kunnet rulle ut pilotprosjekter til kunder raskere og uten store anstrengelser. Nå ser de frem mot ytterligere nyutvikling basert på AWS tjenester, og har høye forventninger til skyreisen de nå har startet opp.

– Eksperimentering er nøkkelen til konkurransekraft i vår sektor og den skybaserte infrastrukturen hjelper oss med å komme lengre enn vi kunne tidligere, avslutter en fornøyd Totland.

Relatert / Kontaktpersoner