Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Fra dataflom til dybdeinnsikt

Sensorer, IoT-teknologier og utallige nettklikk har gitt oss dataoverflod i verden. Takket være maskinlæring og kunstig intelligens er vi for første gang i stand til å omgjøre alle disse dataene til praktisk, nyttig og verdiskapende innsikt.

Av: Joar Krohn, regiondirektør i Webstep

Datarevolusjonen

Begrepet Big Data ble introdusert allerede i 2005 og var lenge et av de største hype-ordene innenfor teknologi. Innsamlingen av både strukturerte og ustrukturerte data er svært omfattende. En strøm av data fra både mennesker og maskiner har gitt liv til nye forretningsmodeller og ført til store endringer i samfunns- og forretningsliv de siste 10 årene. Så mye at vi nå snakker om at vi lever i den fjerde industrielle revolusjon. 

Skyplattformer og den ekstreme økningen i tilgjengelig datalagring, kombinert med utviklingen av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring har skapt nye muligheter.

Giganter som Google, Facebook og Tencent har allerede kapitalisert på sin datafangst og intime kjennskap til forbrukernes liv og kjøpemønster. Det er likevel langt mellom suksesshistoriene for bruk av data og kunstig intelligens i mer konvensjonelle bedrifter og organisasjoner. 

Trang fødsel, men stort potensiale

Det å lykkes med prosjekter for maskinlæring og kunstig intelligens har vist seg å være en stor utfordring for mange bedrifter. Mangel på kompetanse, teknologierfaring og modenhet i datainnsamling, analyse og databehandling er viktige årsaker til at mange ikke lykkes. Ifølge en kjent analyse fra Gartner i 2018 gir hele 85 prosent av maskinlæringsprosjekter ikke de ønskede resultater.

Kanskje kan grunnen til at så mange prosjekter feiler være at AI-prosjekter kan sees på som en kombinasjon av et forskningsprosjekt (det er ikke uten grunn at vi snakker om data scientists) og et softwareutviklingsprosjekt. Både forskningsmetodikk og softwareutvikling er kompetanse de færreste bedrifter har internt, og det er derfor vanskelig å sette opp det rette teamet og finne riktig metode for å lykkes på første forsøk. Feiler prosjektet, blir det også vanskelig å finne midler til neste forsøk, og dette kan være en grunn til at mange bedrifter blir hengende etter i datarevolusjonen.

Når styrer og bedriftsledere i dag likevel setter sin lit til økt bruk av data og innsiktsteknologi for økt innovasjon og konkurransekraft, handler dette mye om de ekstreme resultatene som blir skapt i datadrevne organisasjoner. Potensialet som ligger i innsiktsteknologi for skalering, innovasjon og effektivisering er større enn i noen teknologiendring vi har sett siden internettet endret forretningslivet på slutten av 90-tallet.

Lang erfaring med AI/ML-prosjekter

Webstep har siden 2015 hatt en fokusert satsning på data science og kunstig intelligens, og har i dag solid AI-kompetanse på alle våre avdelingskontor. Vi har bidratt på et 50-talls prosjekter av ulik størrelse og innenfor de fleste bransjer. Gjennom prosjektene har vi skaffet oss inngående kjennskap til hva som fungerer – og hva som ikke fungerer.

Basert på våre erfaringer har vi utviklet vår egen metodologi for planlegging og gjennomføring av maskinlæringsprosjekter. De fleste bedrifter får aldri mulighet til å forsøke gjentatte ganger med å lykkes med ny teknologi. Nettopp derfor er vår hardt tilegnede erfaring og kunnskap innenfor AI en unik styrke for våre kunder.

Kom i gang med AI

Første skritt på veien til å høste verdi av dataene i din virksomhet kan være å gjennomføre et forstudium som ser på hvilke prosesser i din virksomhet som kan støttes av kunstig intelligens. Et slikt forstudium hjelper deg med å finne det beste stedet i virksomheten å ta i bruk datadrevne prosesser. Samtidig  som sannsynligheten for å feile blir redusert.

Sluttproduktet av forstudiet er en rapport som ser på hvilke områder som kan støttes med AI-løsninger. I tillegg dekker rapporten utprøving av forskjellige algoritmeklasser på reelle virksomhetsdata, og gir konkrete anbefalinger til hvordan AI kan tas i bruk  av virksomheten. 

Ta kontakt med din Webstep-kontakt eller ring meg om du ønsker å komme raskt i gang med bruk av kunstig intelligens i din virksomhet.

Relatert / Kontaktpersoner