Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ny teknologi oppdager forsikringssvindel

Med kunstig intelligens og datadeling samarbeider tre store forsikringsselskap for første gang i jakten på svindlere. Bak løsningen står Webstep.

Mørketallene er store, men bare i fjor ble det oppdaget forsikringssvindel for en halv milliard kroner. På initiativ fra næringsklyngen for finansteknologi, NCE Finance Innovation, har tre av de største forsikringsselskapene i Norge gått sammen om en datadrevet svindelkartlegging. Innovasjonsprosjektet har resultert i innovativ bruk av kunstig intelligens i skyen for Tryg, Frende og Fremtind, uten at de har fått innsikt i hverandres datagrunnlag.

– Data er mat for trening av AI-algoritmer, og et større datasett gir bedre prediksjoner. For å bygge mer presise prediksjonsmodeller, er det derfor en stor fordel å dele og låne data av hverandre, sier Karl Ove Aarbu, analysesjef i Tryg.

Deler data, ikke innsikt

Bak den skybaserte løsningen står teknologi- og rådgivningsselskapet Webstep. IT-løsningen, som baserer seg på kunstig intelligens, lar forsikringsselskapene trene egne prediksjonsmodeller på «skadedata» fra alle involverte parter.

Prosjektet er en skalerbar stordataløsning som gjør det mulig for forsikringsselskapene å effektivisere jakten på svindlerne gjennom deling av data, uten å måtte gi bort innsikt i datagrunnlaget til konkurrentene. Dermed kan hvert selskap trene opp egne prediksjonsmodeller uten å måtte avsløre forretningshemmeligheter.  

– Rent praktisk er IT-løsningen utformet slik at bare prediksjonsmodellene har innsyn i data på tvers av selskapsgrensene. De delte dataene ligger i selskapets egen skykonto, og tilgangsstyres direkte fra selskapet, sier Joar Krohn, regionsdirektør i Webstep.

Trygg, Frende og Fremtind deler data på sikker platform. Det delte datasettet brukes til å trene opp algoritmer til å gi røde flagg for å avdekke forsikringssvindel.

Av konkurransemessige hensyn er det avgjørende at konkurrentene ikke får innsyn i hverandres data. PWC har bidratt med juridisk kompetanse i innovasjonsprosjektet, og vurdert hvordan personvern kan ivaretas gjennom anonymisering og kryptering av datasettene.

Stor overføringsverdi

Kampen mot forsikringssvindlerne er bare ett eksempel på hvordan datadeling og maskinlæring på tvers av bransjer og konkurrenter kan løse viktige samfunnsutfordringer. I finansbransjen kan samme metode brukes til å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, og gjennom det nyetablerte forskningssenteret DIG, vil samme fremgangsmåte bli brukt i andre bransjer.

Det har vært mye snakk om hvordan kunstig intelligens kan hente ut ny innsikt fra store datamengder. Det har vært mindre snakk om hvordan datadeling og samarbeid på tvers av konkurrenter kan bidra til å løse samfunnsutfordringer. Med ‘Common Fraud Detection’-plattformen har vi vist at det er trygt å dele data mellom konkurrenter – uten at å gi tilgang til konkurransevridende informasjon, sier Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation.

Datadeling løser store oppgaver

Med halvparten av de største forsikringsselskapene i Norge signert opp på innovasjonsprosjektet har Finance Innovation allerede fått et godt volum på skadedata som deles. Erfaringene så langt er gode, og fintech-klyngen i Bergen har spilt en viktig rolle som en nøytral tredjepart og brobygger mellom selskapene.

– Dette er nybrottsarbeid fra involverte aktører der NCE Finance Innovation har ledet an, avslutter Atle Sivertsen, som har stor tro på at datadeling i fremtiden vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Ny teknologi oppdager forsikringssvindel

Forsikringssvindlerne skal tas. Tre av de største forsikringsselskapene i Norge har gått sammen om en datadrevet svindelkartlegging – støttet av ny teknologi levert av Webstep.

Relatert / Kontaktpersoner