Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ny leder for Webstep i Trondheim

Dagfinn Haslebrekk tar over som leder for Websteps avdeling i Trondheim. Han overtar etter Save Asmervik, som ble utnevnt til konsernsjef for Webstep ASA i februar 2021. Dagfinn vil også inngå i konsernledergruppen, og spille en sentral rolle i den videre driften av selskapet.

– Jeg er trygg på at Dagfinn er rett person til å ta Webstep i Trondheim videre. Han har et sterkt engasjement for å utvikle kapasitet og kompetanse tilpasset markedet, og har lang erfaring fra både konsulent- og lederroller i bransjen, sier Save Asmervik.

Solid fotfeste

42-åringen fra Østlandet som har etablert seg i trønderhovedstaden, er ingen «førstereisgutt» i Webstep, og har siden 2014 vært rådgiver ved Trondheimskontoret. Han kjenner organisasjonen fra innsiden, og vet hvilket potensiale som ligger i det veletablerte eksperthuset. Siden han gikk ut som sivilingeniør fra NTNU i 2006, har Dagfinn også fått relevant erfaring fra flere andre konsulenthus og teknologiselskaper.

– Jeg er både glad og ydmyk over å kunne ta fatt på oppgaven med å lede Webstep i Trondheim. Vi har et solid fotfeste i Midt-Norge, og har fått tillit hos noen av de største kundene i regionen til å være med å utvikle morgendagen. Det er jeg stolt av, sier ny leder for Webstep i Trondheim, Dagfinn Haslebrekk.

Kompetanseutvikling i fokus

De siste årene har Webstep trukket til seg mange spennende konsulentprofiler, og organisasjonen i Midt-Norge teller nå snart 70 engasjerte medarbeidere. Nå er det Dagfinns tur til å sette sitt preg på den videre utviklingen gjennom et sterkt samarbeid på tvers av selskapet og med god støtte fra egen ledergruppe.

– Kompetanseutvikling har alltid vært sentralt for Webstep og jeg tror dette blir enda viktigere i tiden fremover. Teknologiutviklingen går raskt, og Webstep skal ligge i front når det gjelder ekspertkompetanse. Våre IT-konsulenter skal derfor få mulighet til å videreutvikle seg faglig både formelt og gjennom spennende kundeoppdrag, sier Dagfinn Haslebrekk.

Bredt kundetilbud

Webstep i Trondheim har den senere tid signert en rekke større avtaler, som viser at selskapet nå også er klar for å ta på seg mer omfattende oppgaver. Store teamleveranser og prosjektleveranser er i ferd med å bli en viktig del av «butikken» for Webstep i Trondheim. Leveransene er helt i tråd med konsernets strategi, og har gitt selskapet en mulighet til å konkurrere om langt større avtaler enn tidligere.

– Nylig signerte kontrakter på prosjektleveranser og team-as-a-service gjør også Webstep mer attraktiv som arbeidsplass, og vi ser at vi tiltrekker til oss mange av de mest spennende profilene i markedet, sier Dagfinn Haslebrekk.

God stemning og lyse utsikter. Dagfinn Haslebrekk (til høyre) tar over etter Save Asmervik som leder for Websteps avdeling i Trondheim.

Relatert / Kontaktpersoner