Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Økt fokus på kompetanseutvikling

Teknologiutviklingen går raskere enn før. Det stiller krav til kompetanseutvikling. Gjennom pandemien har Webstep lagt til rette for deling av kunnskap på tvers av både Norge og Sverige. Dette har gitt resultater i form av mange nye sertifiseringer, og styrker selskapets kapasitet i markedet.

Pandemien har gitt et løft for digital kompetansebygging, og Webstep har under Covid-19 bygget opp en egen arena for høykvalitets kompetanseløft. På Webstep Community deler internasjonale stjerner og egne eksperter sin kunnskap og erfaring med alle ansatte i Webstep. Også kunder og kontakter av Webstep har tilgang til deler av kompetanseutviklingsprogrammet.

– Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Uten faglige fyrtårn i et eksperthus som Webstep vil vi ikke kunne spille rollen som troverdig rådgiver og støttespiller for våre kunder. Derfor investerer vi hele tiden i kompetanseutvikling, sier fagansvarlig i Webstep, Arne Solheim.

Skreddersydde kurs

Kunnskap er ferskvare, og faglig påfyll derfor avgjørende. Tilbudet om foredrag, kurs, sertifiseringer er omfattende i Webstep, og tilbudet har økt under pandemien. Alt digitalt tilrettelagt for å ivareta smittevernhensyn.

Satsingen på kompetansebygging har også gitt resultater, og Webstep har blant annet fått på plass 62 nye sertifiserte på endringsledelsesverktøyet Prosci, nærmere 70 AWS sertifiseringer og 50 Azure-sertifiseringer. Mange av kursene er også individuelt tilpasset hver enkelt kursdeltaker.

– Skreddersydde kurs gir stor gevinst, og Webstep har vært flinke til å hente inn noen av bransjens aller beste forelesere. Slik motiverer vi til kompetanseutvikling, sier Arne Solheim.

Digital skolebenk

Gjennom covid-perioden har interessen for kompetansebygging vært stor, og pandemien har gitt et løft for digital kursing. Mange har har satt pris på å kunne bruke hjemmetid til å kunne utvikle seg videre og fordype seg faglig.

– Under nedstengingen av samfunnet var det godt å kunne sette seg på den digitale skolebenken. Mer tid hjemme ga våre konsulenter bedre tid til å fokusere på kompetanseutvikling. Dessuten har kursingen bidratt til at flere er blitt bedre kjent med sine kolleger, forteller Arne Solheim.Webstep vil fortsatt ha et høyt fokus på utvikling av kompetanse for sine ansatte, men post-covid gir også nye muligheter til å kombinere det digitale med det fysiske.

– Fremtidens kompetanseutvikling må være basert på en hybrid modell. Mange setter pris på det digitale, men savner det sosiale. Når vi igjen kan treffes normalt, vil vi sørge for at det skapes fysiske møteplasser for kompetanseoverføring og relasjonsbygging – i tillegg til de digitale, sier Arne Solheim.

Kultur for læring

Rådgivnings- og teknologiselskapet Webstep har en sentral rolle i å være med å utvikle morgendagen. Derfor er det viktig at det finnes tiltak og aktiviteter som legger til rette for å tilegne seg ny kunnskap. Det viktigste er likevel delingskulturen som preger Webstep, og som skaper merverdi for kundene.

– Oppdatert teknologikompetanse er bra, men det handler vel så mye om å forelske seg i verdiene som teknologien skaper. Det er først når teknologikompetansen løser et problem at tillit i markedet skapes, avslutter en entusiastisk Arne Solheim.

Arne Solheim holder foredrag om Microsoft AWS serverless

–Oppdatert teknologikompetanse er bra, men det handler vel så mye om å forelske seg i verdiene som teknologien skaper, sier fagansvarlig i Webstep, Arne Solheim.

Relatert / Kontaktpersoner