Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Jenter i tech, takk!

Bedre kjønnsbalanse er ikke bare viktig. Det er nødvendig. Vel en av fire i IT-bedrifter er kvinner. Andelen har vokst forsiktig de siste årene, men det er langt igjen. Skal vi lykkes som bransje med å utvikle morgendagen må vi motivere flere kvinner inn i tech.

Tallene fra ODA Nettverk og IKT-Norge er nedslående, men ikke overraskende. Det er langt igjen til vi nærmer oss kjønnsbalanse i IT-bransjen. Lovnader, store ord og ulike aktiviteter har bidratt til oppmerksomhet rundt ubalansen, men fortsatt er bransjen som sysselsetter mer enn 100.000 hovedsakelig dominert av menn. Det er uheldig, mener Marianne Melhoos som er en av initiativtakerne bak TENK Tech Camp, som arrangeres 12.-13. august.

– Teknologibransjen må speile samfunnet, og derfor trenger vi flere kvinnelige IT-eksperter. Dette handler ikke om politikk, men ren logikk. Samspillet mellom kvinner og menn styrker vår evne til å utvikle bedre løsninger, sier Marianne Melhoos, IT-ekspert i Webstep.

Digitale detektiver

Marianne er sammen med Kristina Brend fra Webstep i Trondheim blant initiativtakerne til teknologiworkshop’en TENK Tech Camp, som for femte gang arrangeres i Norge. Her får jenter mellom 13-18 år teste ut ulike teknologier og møte kvinnelige rollemodeller fra teknologibransjen. Deltakerne får blant annet prøve seg som digitale detektiver, og vil få lære mer om nettvett og cyber-sikkerhet. Målet er å inspirere unge jenter til å se at det er plass til alle i teknologibransjen.

– Ikke bare er teknologi spennende og morsomt, men det er også den avgjørende driveren i fremtiden. Denne fremtiden vil jeg at jenter skal være med å forme. Og da må vi starte tidlig. Det handler om å ta jentene før jentene tar dem, sier en engasjert Marianne Melhoos.

Arrangementet er kostnadsfritt og går av stabelen parallelt på Teknisk Museum i Oslo og på Folkebiblioteket i Trondheim. I tillegg er det mulig å følge workshops digitalt, for dem som ikke har anledning til å delta fysisk.

NHO på banen

I tillegg til TENK Tech Camp er det også flere andre viktige initiativ som fremmer fokus på kvinner innenfor teknologibransjen.

NHO er tydelig på at fremtidens utfordringer krever flere teknologer, og har i flere år jobbet for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Sammen med utvalgte medlemsbedrifter inviterer de jenter i 9. og 10. klasse over hele landet til teknologidagene i november. Hensikten med prosjektet Jenter og teknologi er å gi informasjon om og inspirasjon til å velge teknologiutdanning.

– Omstillingen i samfunnet skaper et skrikende behov for teknologer, realister og fagfolk som skal lede an. Dessverre er det stor mangel på kvinner. Det er helt avgjørende at vi har med hele befolkningen i utviklingen av teknologi som påvirker hele samfunnet. Bedriftsbesøk for unge jenter til høsten kan være med å rette opp skjevheten, sier Karoline Løvall, prosjektleder i NHO.

Karoline Løvall

IT er for viktig til bare å hente kompetanse fra den ene halvparten av befolkningen, mener Karoline Løvall, prosjektleder i NHO.

Webstep tar mangfold på alvor

Webstep har valgt å støtte initiativet, og stiller både ressurser og rollemodeller til disposisjon for å bidra til å skape mer oppmerksomhet om IT-bransjen og verdiene som skapes med teknologi. Sentralt i gjennomføringen står Websteps egne kvinnelige teknologer, som brenner for faget sitt, og som kan motivere jentene til å satse på teknologi som fagfelt.

På bedriftsbesøket vil deltakerne få være med å løse virkelighetsnære utfordringer, og lære om hvordan teknologibedrifter bidrar til samfunnsutviklingen med spennende og bærekraftig teknologi.

– Som en av våre første ambassadører er NHO svært stolte av å ha med Webstep på laget, en bedrift som tar mangfold i teknologibransjen på alvor. Målet med prosjektet Jenter og teknologi er å viske ut etablerte stereotypier om hvilke utdanninger og yrker som passer for jenter og gutter, sier Karoline Løvall.

Prosjekt med effekt

Det siste året har prosjektet Jenter og teknologi blitt evaluert av Vestlandsforsking på oppdrag fra Bufdir. Resultatene er svært positive og viser at prosjektet er en stor suksess, og nå skyter altså planene i været, og gjennomføres for sjette gang.

Mangfold og kjønnsbalanse handler ikke om politikk, men ren logikk. Samspillet mellom kvinner og menn styrker vår evne til å utvikle bedre løsninger. Foto: Gorm K. Gaare / TENK Tech Camp

Relatert / Kontaktpersoner