Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Plattform for en grønnere fremtid

Er 42 svaret? Den digitale grunnmuren i Plattform 42 er i hvertfall både levert av Webstep og godkjent av Enova, som jobber for at flere energi- og klimaeffektive løsninger skal utvikles og tas i bruk. Da trengs skalerbare IT-løsninger med tydelig forretningslogikk. Det tar Webstep seg av.

Verden står overfor store klimautfordringer. Norge må kutte egne utslipp kraftig, men kan også skape betydelige verdier ved å utvikle og tilby løsningene verden trenger. Enova tar samfunnsoppdraget på alvor og engasjerte sommeren 2020 Webstep for å levere på det statlige foretakets visjon om å skape livskraftig forandring.

Fleksibel verktøykasse

Basert på en fireårig rammeavtale skal Webstep være både teknologirådgiver, støttespiller og gjennomfører. Websteps bistand omfatter utvikling og forvaltning av den digitale forretningsplattformen, Plattform 42, som skal være en skybasert verktøykasse for digitalisering av energi- og klimavirkemidler. På sikt skal integrasjonsplattformen sy sammen alle Enovas digitale løsninger.

Enova ble etablert i 2001 for å bidra til energieffektivisering, men har de siste årene fått endret oppdraget sitt og fokuserer nå på reduksjon av klimautslipp. Målet er at en mer datadrevet organisasjon skal gjøre det lettere å håndtere nye tilleggsoppdrag. Det handler om smidighet og fleksibilitet når den godkjente plattformen nå skal tas i bruk.

Atle Ruud

– Plattform 42 skal bidra til å skape sømløse digitale prosesser og automatiserte verktøy for å fremme innovasjon og utvikling knyttet til energi- og klimateknologier, sier Atle Ruud, IT-leder i Enova.

Teknologi som fremmer grønt skifte

Plattformen legger til rette for å sy sammen ulike datakilder, og skal gi bedre oversikt. Det er viktig når Enova fremover skal spille en enda viktigere rolle på veien mot det grønne skiftet. På fire år har tilskuddene til Enova doblet seg og antallet søknader mer enn firedoblet seg.

– Forventningene til Enova er store. Det stiller krav til skalerbare løsninger og en organisasjon som må håndtere nye forretningsbehov uten at antall ressurser økes vesentlig. Leveringstakten må opp på IT-siden, og derfor er Webstep en viktig samarbeidspartner, sier Atle Ruud.

Fra Webstep er en rekke teknologieksperter med lang erfaring innen forretningsutvikling, endringsledelse, arkitektur, UX og systemutvikling med å utvikle Plattform 42. Sammen bidrar de til å konsolidere og sammenstille data hos Enova, og gjøre dem tilgjengelig for beslutningstakere.

Stort samfunnsoppdrag

Webstep skal i tillegg være Enovas rådgiver og støttespiller i den digitale transformasjonen av det statlige foretaket, som eies av Klima- og miljødepartementet.

– Vi er innstilt på å utvikle oss sammen med Enova. Som samarbeidspartner skal vi både utfordre og la oss utfordre i den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det et oppdrag vi tar på alvor, sier Dagfinn Haslebrekk, avdelingsdirektør i Webstep.

Også Enova er fornøyd med prosjektet, og IT-lederen er tydelig på ambisjonsnivået.

– Jeg ser konturene av noe stort. Det gjenstår mye spennende arbeid, men den digitale grunnmuren i Plattform 42 er et viktig skritt fremover for å kunne levere vårt samfunnsoppdrag med digitale løsninger for framtiden, avslutter Atle Ruud.

Det moderne bygget Power House i Trondheim

Enova holder til i Powerhouse i Trondheim. Huset produserer mer energi enn det bruker, og omtales som et av verdens mest miljøvennlige bygg.

Relatert / Kontaktpersoner