Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Rollebyttet

Maskiningeniøren Lorentz Fjellanger Barstad (36) byttet både rolle og beite etter 10 år som spesialist på subsea pumpesystemer. Valget falt på Webstep. Omskolering gir nye muligheter og bøter på kompetanseunderskuddet i tech-bransjen.  

Som fullstack-utvikler er Lorentz med og digitaliserer Norge. Den selvlærte utvikleren er ingen nybegynner og har siden studietiden jobbet med ulike utviklingsprosjekter ved siden av rollen som pumpe-ingeniør.

Utvikler med sluttbrukerperspektiv

Med sin NTNU-bakgrunn innenfor strømningsteknikk fikk han raskt jobb etter endt utdanning og gikk til et subsea-selskap som leverer pumper og kompressorstasjoner til bruk på havbunnen. Analyse av maskinytelse var sentralt i arbeidet, og alle testene som ble gjennomført genererte store datamengder.

– Jeg kom til et punkt i karrieren der jeg forstod at det lå en verdi i dataene som ikke ble utnyttet til det fulle. Derfor jeg tok initiativ til å utvikle nye løsninger, som førte til at jeg fikk muligheten til å jobbe som utvikler, sier seniorkonsulent i Webstep, Lorentz Fjellanger Barstad.

De nye ansvarsområdene passet perfekt for bergenseren, som allerede hadde stor interesse og kunnskap om programmering. Tilfeldigheter gjorde at Webstep dukket opp på radaren, og nå er Lorentz fast ansatt som fullstack-utvikler på en team-leveranse hos en av Norges største industrikunder.

– Her føler jeg meg hjemme. Jeg bruker min bakgrunn fra subsea engineering og kan som tidligere prosessingeniør bidra med verdifulle sluttbrukerperspektiver. Vår oppgave er å skape bedre informasjonsflyt og datastruktur i store prosjekter. Det er en oppgave jeg kan relatere meg til, sier Lorentz Fjellanger Barstad.

Tid for selvrealisering

Omskolering bidrar til selvrealisering. Noen følger sine drømmer, mens andre velger ny utdanning og andre yrker av praktiske årsaker. I IT-bransjen går utviklingen så hurtig at kompetansebygging og videreutvikling ikke bare er ønskelig. Det er nødvendig.

Kompetansehuset Webstep tar ansvar for å gi sine ansatte nødvendig faglig påfyll. Gjennom sertifiseringskurs, fagkvelder og inspirasjonaktiviteter legger de forholdene til rette for kompetansebygging for alle grupper av konsulenter. Det la Lorentz merke til før han takket ja til stillingen hos Webstep.

– En av grunnene til at jeg søkte meg til Webstep var deres fokus på fagutvikling. Her får jeg muligheter og fleksibilitet til å utvikle meg. Det gir mening både for meg og prosjektene jeg er involvert i, sier Lorentz Fjellanger Barstad.

Følg drømmene!

Lorentz jobber først og fremst på JavaScript-biblioteket React, men har også tilegnet seg kompetanse på RDF graph datamodellering og Azure skytjenester. Kompetansebygging foregår for det meste på dag og kveldstid, da ettermiddagene er fullt belagt for den travle småbarnsfaren.

– Jeg har alltid hatt en stor interesse for programmering, og som ingeniør har jeg flettet dette inn i arbeidet mitt. Nå har jeg fått muligheten til å jobbe som utvikler på heltid i et solid team fra Webstep med tung kompetanse. Her får jeg tett oppfølging, og det motiverer meg, sier Lorentz Fjellanger Barstad.

I Webstep får ansatte jevnlig tilbakemelding på jobben de utfører. Det inspirerer å «bli sett», og viser at de er med og gjør en forskjell. Ikke bare på prosjektet de er involvert i, men også for sin egen selvfølelse og utvikling.

– Drømmer skal man ta på alvor, avslutter en fornøyd Lorentz Fjellanger Barstad.

Lorentz på jobben

Lorentz Fjellanger Barstad fulgte drømmen, omskolerte seg – og fikk jobb i Webstep. Foto: Håvard Kroken Holme/Apriil

Relatert / Kontaktpersoner