Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Hvordan vi leverer

  • Webstep tilbyr ulike leveransemodeller, tilpasset kundens behov og egenart.

    Vi har ressurser nok til å skalere opp og ned underveis i prosjektet, alt etter hva som trengs; fra utleie av enkeltkonsulenter som løser konkrete oppgaver, via rådgiving, prosjekt- og kvalitetsledelse, til at Webstep stiller med fullt team og leverer nøkkelferdige løsninger.

Les mer om hvordan vi leverer

Eksperter + -

Utleie av fageksperter

Fagekspertene fra Webstep dekker et bredt kompetansespekter, og kan levere tjenester i ulike roller, i ulike faser av prosjekter og oppgaver.

Alle som jobber i Webstep, konsulenter, selgere og ledere, er ansatt i kraft av omfattende kompetanse, utdannelse og erfaring på sine felt.

Fagekspertene kan levere tjenester i ulike roller, i ulike faser av prosjekter og oppgaver, innenfor private og offentlige virksomheter.

En eller flere konsulenter kan leies inn for jobbe med utvikling på spesifikke verktøy, systemarkitektur, brukeropplevelse (UX), skyløsninger, integrasjon mellom systemer og en rekke andre områder.

Les mer om tjenestene vi tilbyr.

Rådgiving og ledelse + -

Strategisk rådgiving og ledelse

Gjennom spisskompetanse bygger vi bro mellom teknolog og forretning.  Det åpner for et bredt spekter av rådgivnings- og veiledningsmuligheter for kundene våre.

Webstep opptrer gjerne som endringspartner for å hjelpe virksomheter til gode strategiske valg i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

Leveransene innen prosjektledelse favner evnen til å holde tak i og utvikle. Hos oss inkluderer det også dyp teknologiforståelse og erfaring.

Rådgivningen vår spenner fra skreddersydd leveranse av riktige konsulenter, til spiss rådgivning innen ulike tjenesteområder. I forretningsrådgivningen samler vi trådene.

Se også tjenesteområdet Rådgivning.

Løsninger + -

Nøkkelferdige løsninger

Webstep har kapasitet og kompetanse til å bistå kunder med prosjekter fra A til Å.

Vi dekker alle nødvendige kompetansekategorier som skal til for å gjennomføre et høykvalitets teknologiprosjekt fra behovsavklaring og analyse, til nøkkelferdig løsning, testproduksjonssetting og support. Vi kan også bemanne oppgaver og deler av prosjekter med skreddersydde team.

Vår egen avdeling for nøkkelferdige løsninger, Solutions, benytter det totale tilfanget av kompetanse og erfaring i Webstep. Solutions opererer uavhengig av geografi, og tilpasser leveransen til kundens behov for arbeid i kundemiljøet, eller «on site» hos Webstep. På denne måten sikrer vi stabilitet og kvalitet i leveransen.

Flere av initiativene og konseptene våre er under utvikling til produkter med egen Intellectual Property (IP).