Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Det største sikkerhetshullet

Cybersikkerhetseksperter er mangelvare i Norge. Likevel er det ikke nok IKT-studieplasser i Norge. For å trygge norske virksomheter må vi tenke nytt for å sikre nødvendig kompetanse.

Av: Markus Andersen, sikkerhetsekspert i Webstep

Nettkriminalitet og cybersikkerhet er ikke nye fenomen. Hendelser som cyberangrepet mot Stortinget og hacking av Hydro kombinert med en mer kompleks geopolitisk situasjon har økt oppmerksomheten betraktelig de siste årene. I tillegg utsettes bedrifter og organisasjoner daglig for angrep som ikke engang omtales. Norske virksomheter er under angrep, og risikoen for å bli rammet stiger.

Hackerne blir mer avanserte og kreative, og derfor må virksomheters datasystemer og rutiner oppdateres regelmessig. Det krever mer ressurser og økt kapasitet. Aldri før har dedikerte cybersikkerhetseksperter vært mer etterspurt, og Webstep har også i takt med utviklingen bygget opp et sterkt sikkerhetsmiljø.

Stort behov – lite tilbud

Sikkerhetskompetanse er mangelvare i Norge. Tre av fire bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, rapporterer NHO. Dessverre mangler Norge tilstrekkelig og relevant kompetanse, og mange bedrifter har sett seg nødt til å importere IKT-bistand.

Kompetansegapet i Norge skyldes ikke en manglende interesse for digital sikkerhet. Snarere tvert imot. Hovedårsaken er at det ikke er nok studieplasser tilgjengelig. I 2020 var det bare studieplasser til 32 % av dem som søkte. Det er ikke godt nok. Norske virksomheters datasikkerhet rammes dermed hardt av en flaskehals; behov og interesse er der, men utdanningstilbudet er utilstrekkelig.

Alternative utdanningsløp

Alle – bortsett fra hackerne – taper på kompetansegapet. Bedrifter og virksomheter får ikke skalket cyber-lukene, og de som ønsker å lære faget får ikke muligheten. Det rammer hele samfunnet, som ikke får nødvendig fart på den digitale omstillingen.

Ifølge en kompetanserapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse må det opprettes 1760 nye studieplasser for å dekke behovet for IKT-kompetanse fram mot 2030. Det haster, og inntil dette er på plass må vi se mot alternative utdanningsløp. AW Academy er et slikt initiativ.

Programmet utfordrer tradisjonelle utdanningssystemer og karrierevalg ved å tilby intensivutdanning av høy kvalitet. Dette er en tidseffektiv bootcamp der deltakerne omskoleres til IT-sikkerhetskonsulenter på bare 12 uker. Sikkerhetseksperter fra Webstep bidrar med forelesere på et fagområde som er avgjørende for å utvikle en tryggere digital fremtid for Norge.

Slike intensive utdanningsløp er aktuelle for alle med en interesse for koding og datasikkerhet, uavhengig av tidligere utdannelse og erfaring. Målet er at kandidatene skal være med å tette kompetansegapet på sikkerhet i det norske markedet. Det trenger vi.

Praktiske ferdigheter er viktige

For å være relevant som sikkerhetsekspert må man ha kunnskap og erfaring utover pensum på de tunge IKT-studiene i Norge. Praktiske ferdigheter er avgjørende når man jobber med cybersikkerhet, og her skiller intensive utdanningsløp seg fra tradisjonelle IKT-studier.

Tidseffektive, korte program gir deltakerne både grunnleggende kunnskap om cybersikkerhet óg praktisk erfaring gjennom en rekke oppgaver og tester. De vil også lære å bryte seg inn i systemer, samt bygge kunnskap om herding og fiksing av svakheter i ulike nettverks- og applikasjonsløsninger.

Springbrett av nasjonal betydning

Bootcamps à la AW Academy er et godt springbrett til en spennende karriere. Etter endt utdanning starter deltakerne opp hos små og store virksomheter i det norske markedet. Bra for kandidatene, og viktig for virksomhetene som sårt trenger tilførsel av sikkerhetskompetanse.

Slik kan vi bidra til en tette Norges største digitale sikkerhetshull: mangelen på sikkerhetskompetanse.


Innlegget ble først publisert i Digi, 29. april 2022

To sittende kvinner med PCer

Korte, tidseffektive utdanningsløp er viktige for å få tilført kritisk kompetanse, mener sikkerhetrsekspert i Webstep, Markus Andersen. Foto: AW Academy

Relatert / Kontaktpersoner