Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Jenter + teknologi = SANT

Kjønnsbalansen innenfor IT-bransjen er både nedslående og uheldig. For å utvikle de gode løsningene og tilby de beste tjenestene trengs flere dyktige kvinner med IT-kompetanse. Dette er bakgrunnen for at Webstep støtter aktivt opp om arrangementene Jenter og teknologi og Girl Tech Fest. 

Omstillingen i samfunnet skaper et stort behov for teknologer, realister og fagfolk som skal lede an. Dessverre er det mangel på kvinner. Gjennom deltakelse på Jenter og teknologi og Girl Tech Fest ønsker Webstep å inspirere jenter til å velge teknologiutdanning.

Bedre kjønnsbalanse er nødvendig

Jenter og teknologi er initiert av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR), og bedriftsbesøkene er en viktig del av programmet. Girl Tech Fest er i regi av NSR,  ODA, IKT-Norge, og Tech-nettverket for kvinner (TENK).

– IT er for viktig til bare å hente kompetanse fra den ene halvparten av befolkningen. Vi håper motiverende bedriftsbesøk hos Webstep skal bidra til bedre kjønnsbalanse i bransjen på sikt, sier Marianne Melhoos, utvikler i Webstep, som også leder TENK.

Former fremtiden

Marianne var prosjektleder for gjennomføringen av Jenter og teknologi i Oslo. Sammen med dyktige kollegaer i Stavanger og Bergen ble bedriftsbesøk for et hundretalls jenter gjennomført. Målsettingen var å inspirere flere jenter til å være med å forme fremtiden med teknologi. Helt i tråd med Websteps visjon om å være med å utvikle morgendagen.

På bedriftsbesøkene fikk ungdomskoleelevene prøve seg som digitale detektiver, og lære mer om nettvett og cyber-sikkerhet. I tillegg lærte de python-programmering med imagiCharm, og var med i en kunnskapsquiz om teknologi. 

– Ikke bare er teknologi spennende og morsomt, men det er også den avgjørende driveren i fremtiden. Denne fremtiden vil jeg at jenter skal være med å forme. Og da må vi starte tidlig. Det handler om å ta jentene før jentene tar dem, sier en engasjert Marianne Melhoos.

I januar 2023 står også Webstep i Trondheim og Kristiansand klare til å ta i mot jenter som vil være med på et motiverende bedriftsbesøk hos Webstep. Påmelding skjer via NHO.

Teknologifest i Sandnes

I tillegg til bedriftsbesøkene knyttet til Jenter og teknologi, deltok femteklassinger landet rundt denne uken på Girl Tech Fest (GTF). Flere hundre av dem var samlet på Vitenfabrikken i Sandnes, der Webstep, som en av flere tech-selskap, sørget for en inspirerende dag for nysgjerrige jenter.

GTF er et tiltak for å øke jenters interesse for teknologi og realfag, der jentene skal få ta på, prøve teknologien, og selv oppleve hva den kan brukes til.

Arrangementet var veldig populært og 222 femteklassinger deltok. Rådgiver Therese Tran ledet gjengen fra Webstep, som hadde en egen workshop for jentene.

– Jeg er stolt av at Webstep er med på Girl Tech Fest. Å være med å tenne tekno-gnisten hos jentene og inspirere dem til å være med å utvikle morgendagen er meningsfullt og viktig, sier Therese Tran.

Under Jenter&teknologi-arrangementet i Bergen, underviste Liv Sarah Ansnes i python-programmering med imagiCharm.

Relatert / Kontaktpersoner