Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Hva skjer når 8. mars møter ESG?

Klokken tikker taktfast mot 8. mars, den internasjonale dagen for likestilling og kvinners rettigheter. 8. mars er – fremdeles, dessverre og for mer enn hundrede gang på rad – høyaktuell og nødvendig. Og i år er det sterkt flomlys ute og går.

Av Save Asmervik, Webstep CEO.

Lyskasterne følger av økt internasjonal bekymring. Klimaendringer, sosial ulikhet og menneskerettsovergrep slår inn også i regnskap og avkastning. I økende grad tar investorer og finansielle aktører hensyn til bærekraft og samfunnsansvar i sine investeringsbeslutninger.

ESG inn på bordet

ESG – Environmental, Social and Governance-faktorer – er på dagsorden. Bærekraftige praksiser og ansvarlig forretningsdrift etterlyses, og et nytt rapportregime er på full fart inn. For alle som styrer med årsrapporter, også kjent som “investorenes hellige gral”, har ESG topp prioritet. Påviselig reduksjon av risiko for uønskede hendelser, bedre omdømme og bærekraftig utvikling lønner seg. Finansiell rapportering er ikke lenger nok.

Dette har i praksis sendt 8. mars høyere opp på banen. Utsiktene til mer likestilling øker. Arbeidsmiljø, mangfold og likestilling betyr noe. Ansvarlighet har en verdi.

Økt verdiskaping og finansiell styrke

Enkle sammenhenger er nå veldokumenterte: Bærekraft, mangfold og styring gir økt verdiskaping og og finansiell styrke på fem ulike områder. (Henitz, Koller, Nuthall: Five ways that ESG creates value: McKInsey Quarterly, november 2019)

I klartekst:

  1. Det legger til rette for topplinjevekst
  2. Det reduserer kostnader
  3. Det minsker sjansen for regulatorisk og/eller juridisk intervensjon
  4. Det øker medarbeiderproduktivitet
  5. Det optimaliserer investeringer og kapitalutgifter

Nå er det også allment akseptert og forstått at mangfold øker den totale produktiviteten og innovasjonsgraden, det gir bedre beslutningsprosesser, øker medarbeidertilfredsheten og gir lavere turn-over. Ikke småtteri altså. Dette er søt musikk for likestilling og mangfold.

Heia 8. mars!

Med et bransjesnitt på 28% lider bransjen vår av en alt for lav kvinneandel, og med 16% har vi enda litt å gå på, selv om det ikke er helt trivielt, siden kvinner også tradisjonelt har vært underrepresentert på “våre” linjer på universiteter og høyskoler. Ser vi på opptaksstatistikken for relevante linjer ved NTNU, korresponderer 16% godt med kvinneandelen i de kullene vi nå rekrutterer fra. Men framover lysner det.

Positive utviklingstrekk

Kjernekompetansen hos oss er erfarne medarbeidere på tung systemutvikling og brukeropplevelser. I tillegg rekrutterer vi til tjenester som data science, business intelligence og teknologiledelse. Det er en en tøff jobb å tiltrekke seg flinke folk. Men fremskriver vi den positive kvinne-utviklingen i NTNU-statistikken, og vi venter på dem til de når vårt nødvendig erfaringsnivå, går vi lysere tider i møte. Kvinnene er på full fart inn, opp og fram. «Våre» kull nærmer seg en 35-40% kvinneandel der framme, og vi har en kvinneplan. Nå kjører vi for alvor.

Flere kvinner i Webstep

Det strategiske styre- og ledelsesprioriterte prosjektet vårt “Flere kvinner i Webstep” er på vei over i action-modus etter å ha involvert avdelingene våre i idéutviklingsfasen. Visjonen vår, “Vi utvikler morgendagen”, forplikter, og verdiene våre; ukomplisert, dyktig, nytenkende og generøs, gir rom for veldig mye bra. I møte med Maslows behovspyramide opplever vi sterke sammenhenger hele veien til topps, mellom verdiene våre i praksis og hva som er viktig i den kjente pyramiden. Hvem vi er og hva vi gjør stemmer godt overens med trygghetsbehov, sosiale behov, behov for anerkjennelse og muligheter for selvrealisering.

Vi har en fin-fin plattform å bygge på. Og nå skjer det noe. 


Gratulerer med dagen!

De siste årene har vi vært aktive bidragsytere og sett glimtet i øynene på store arrangementer og initiativer som “Jenter & Tech” og “TENK”. Jentenes skoleprestasjoner på ungdomsskole og videregående er også gode. Vi må jobbe aktivt for at flere jenter skal velge tech. Det vil utvide perspektiver, bedre innovasjonsevnen og bringe oss lenger. 

Men det hjelper ikke bare å krysse fingrene. I månedene som kommer skal vi videreutvikle Webstep som arbeidsplass. Flere kvinner i Webstep skal bli en selvfølgelighet i tiden som kommer.

Ja til mangfold og likestilling, ja til flere kvinner i tech og ja til flere kvinner hos oss. 

Gratulerer med dagen i morgen!

Ha en god 8. mars alle. 

Bilde av Webstep CEO Save Asmervik

Ja til mangfold og likestilling, ja til flere kvinner i tech og ja til flere kvinner hos oss. Ha en god 8. mars alle.

Relatert / Kontaktpersoner