Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Teknologiledelse, kunstig intelligens og Chat-GPT

Chat-GPT kom vel ikke som en overraskelse, men jeg tror flere av oss undervurderte hvor langt man hadde kommet og hvilken innvirkning Chat GPT eller tilsvarende teknologi potensielt vil ha på vår bransje og fagområder.

Av Richard Johnsen, Seniorkonsulent tekologiledelse, Webstep

Som ansatt i et større konsulenthus, med fokus på teknologiledelse og i overkant interessert i innovative prosesser og løsninger, har jeg på gang en serie mindre artikler å etablere en oversikt og beskrive hvordan AI og kunstig intelligens treffer rollen som teknologileder, både på kort og lang sikt.

I denne første runden tar jeg for meg noen begrepsavklaringer, og en første vurdering av status for Kunstig Intelligens-teknologiene.

På svært kort tid har mange av oss hørt om, prøvd og opparbeidet meninger om Chat GPT og Kunstig Intelligens/Artificial Intelligence (KI/AÌ). Mitt inntrykk er at svært mange nå også tror at vi har AI som tilsvarer menneskelig intellekt, eller kan opptre som et menneske, både i resonnementer, argumentasjon og tankerekker.

Før vi kaster oss på dommedagsprofetier, Terminator-scenarier og eventuelt drømmer om hva vi kan oppnå med dagens teknologi, kan det være greit å ha klart for seg hva AI er, og hvor langt teknologien har kommet på veien mot å skape seg sin egen bevissthet.

To nivåer

Først en kjapp definisjon av kunstig intelligens og hvilke nivåer man operer med av kunstig intelligens. Per definisjon har man følgende to nivåer:

  • Smal eller svak AI / KI: Er begrenset til å håndtere et begrenset datasett og har fokus på å løse en eller flere begrensede utfordringer. Smal AI mangler generelle kognitive evner. Selvkjørende biler er eksempel på smal/svak AI. 
  • Sterk AI – som tilsvarer Artificial General Intelligence (AGI), eller AI på menneskelig nivå: Har egen bevissthet og kognitive evner. Tilsvarer generalisert menneskelige kognitive evner gjennom software, og kan med sine kognitive evner og mulighet for læring, løse komplekse eller ukjente problemstillinger. Formålet med AGI er å utføre hvilke som helst oppgaver som mennesker er i stand til å utføre. 

Vage definisjoner og ulike tidslinjer

Definisjonen på Artificial General Intelligence er ganske vag. Det gjør det også svært vanskelig å slå fast når vi har oppnådd målene for AGI. Derfor svinger det litt når eksperter mener det er mulig å oppnå AGI. Noen eksperter mener at vi straks er i mål ut fra noen forutsetninger, mens andre eksperter mener at vi fortsatt har flere tiår igjen før vi er der. 

Selv om mulighetsrommene er store, er Chat GPT foreløpig en chatbot som, tilsynelatende, er relativt intelligent og kan utføre en del komplekse, men spesifikke oppgaver. Enn så lenge er de fortsatt begrenset til spesifikke områder eller domener, og mangler fortsatt evnen til å argumentere og resonnere på nivå med mennesker. Men vi er raskt på vei til å oppfylle kriteriene for AGI. 

Noe du lurer på? Spør!

Jeg tok meg friheten til å spørre Chat GPT om den var klassifisert som AGI, og når vi kan forvente løsninger klassifisert som AGI. Svarene jeg fikk kan oppsummeres slik:

  • Nei – chatbot basert på GPT (generative pre-trained transformer)-teknologi er ikke klassifisert som AGI. GTP er en type dyp læringsmodell som blir trent opp på et stort volum av tekstdata for å kunne generere menneskelig respons på gitte spørsmål. Chat-GPT er fortsatt begrenset til gitt informasjon eller domene av data, og mangler enn så lenge muligheten til å argumentere og generalisere slik vi mennesker gjør. 

Ok – så vi har ikke fått på plass kunstig intelligens på nivå med mennesker, men har for øyeblikket fått på plass en svært lærevillig og avansert Chatbot, hva nå?

  • Det er vanskelig å spå når vi vil ha et fungerende AGI-system som kan være på høyde med eller passere menneskelig intelligens. Når dette vil skje, avhenger av mange faktorer. Blant annet utvikling innenfor hardware, software og algoritmer. Neuro- og kognitiv forskning vil spille en rolle, samt tilgjengelighet og mulighet for å bruke data for opplæring og testing av AGI løsninger.   

I samme svar, flagger også Chat-GPT etiske og viktige rammebetingelser for å kunne få en velfungerende AGI:

  • Etikk, sosiale spørsmål: Utvikling av AGI bringer til bords en del etiske og sosiale spørsmål som må løses. Blant annet hvordan dette påvirker arbeidslivet, privatlivet og sikkerhet. 
  • Tverrfaglig  samarbeid og bred dialog: Utvikling av AGI vil kreve forsiktig tilnærming og samarbeid på tvers av ulike fagområder, samt dialog med et bredere publikum. 


Så vet vi det?

Mmnei… Fordi fakta produsert av Chat GPT eller tilsvarende plattformer må underlegges kildekritikk. Det er allment kjent at både Chat GPT og lignende plattformer, i gitte situasjoner, kan «hallusinere» feil svar på spørsmål. De dikter opp svar. Forklaringen er at disse løsningene,  i motsetning til AI-assistenter som Siri eller Alexa, ikke bruker internett for å finne svar, men konstruerer svarene ord for ord, og velger det mest sannsynlige neste «token» basert på trening. ChatGPT gjør med andre ord en rekke gjetninger og antagelser for å komme frem til svar, noe som i sin tur er endel av årsaken til at teknologien kan argumentere for feil svar som om de var helt sanne.

Sprikende forventninger råder

Noen AI entusiaster har store forventninger til neste versjon av OpenAI’s LLMs (Large Language Models) og tror at den  kan oppnå status som AGI. Fremtidig GPT-5 modell forventes å bli ferdig trent på slutten av 2023 / 2024, og mange har  forventningene om at GPT-5 oppfyller kriteriene for AGI. Elon Musk, derimot, mener at AGI vil oppnås innen 2029, og andre eksperter peker på tredveårsperioden mellom 2030 og 2060. Som vi skjønner, er det stor usikkerhet knyttet til videre utvikling og forventing om å oppnå AGI. Men det vi opplever, er at tempoet er skrudd opp og vi er mye nærmere AI på menneskelig nivå enn vi liker å tro.  

Disrupsjon på vei

Med Chat GPT ser vi tegn på at flere bransjer og leveranseområder er i ferd med å bli ristet kraftig i, og at omstilling og bevissthet blir både nødvendig og kritisk for de fleste bransjer og virksomheter i tiden framover. Dette gjelder også mitt eget fagfelt, teknologiledelse.

I de neste artiklene mine vil jeg fokusere nærmere på trender og utvikling på kunstig intelligens innenfor mitt fagområde som teknologileder, med tema som:

  • Støtte i arbeidet: Hvordan kan KI gi deg støtte i rollen som teknologileder
  • De viktigste trendene innenfor Teknologiledelse og KI 
  • Etiske retningslinjer og diskusjoner som vi få øynene opp for

Kilder for denne artikkelen: 

Artificial general intelligence – Wikipedia

Planning for AGI and beyond (openai.com)

AI timelines: What do experts in artificial intelligence expect for the future? – Our World in Data

We’re far from human-level A.I., early DeepMind investor says (cnbc.com)

Has GPT-4 really passed the startling threshold of human-level artificial intelligence? Well, it depends (theconversation.com)

What is AGI? A self aware AI might be closer than you think | Digital Trends

Artificial intelligence is making headlines, but experts are already planning for ‘the next big thing’ – so what is AGI? – ABC News

ChatGPT, kildekritikk og verdien av å bruke hodet

Illustrerer et blogginnlegg om kunstig intelligens

Kunstig intelligens-verktøyet ChatGPT har spredd seg i verden på rekordtid. Hva betyr kunstig intelligens (KI/AI) for teknologiledelse, spør Richard Johnsen i denne bloggartikkelen. (AI-generert foto: Alexandra_Koch_Pixabay)

Relatert / Kontaktpersoner