Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Kodeknekkerne

 

En ting er kvinner i jobb som utviklere. En annen ting er om de blir værende. Nå er det utviklere på saken! 

– Den nystartede Meetup-gruppen SheCodes skal være en trygg, åpen og nøytral arena for og av kvinner som utvikler. Hege Liby Erdal er utvikler i Webstep, hun leder den nye gruppen og ledet premiere-arrangementet nå i høst.

SheCodes klar for innsats

SheCodes stiftet hun sammen med Trude Stadheim, Silje Grimstad og Eirin Ervik, og de traff et reellt behov der ute. 45 kvinner strømmet til Webstep-kontoret til første møte, med venteliste! SheCodes var i gang. Nå teller gruppen 75 medlemmer og går løs på en viktig oppgave på vegne av oss alle: Systemutviklere er en kritisk ressurs, hvordan hindre at kvinner forsvinner ut av utviklerrollen før de er kommet skikkelig inn?

Flere stopp på veien

Gjennom en utviklerkarriere er det mange ting som spiller inn. Hege mener vi like godt kan begynne med språket, ikke minst hvordan jobbannonser formuleres.

– Vi er utviklere, ikke «kvinnelige utviklere», er vi ikke? spør hun, og plukker fra hverandre den meningsløse splitten. – En annen ting er de milelange kravlistene i jobbannonser. Vi har et inntrykk av at kvinner lettere dropper å søke i møte med enkeltkrav som ikke kan krysses av på egen CV. Samtidig må vi bli mye flinkere til å “Ta en Pippi”: Dette har jeg ikke gjort før, så det kan jeg sikkert få til, smiler Hege. 

Småvalgenes tyranni

Noe av det som trigget gruppen mest var hvorfor kvinner slutter som utviklere og forsvinner over i andre oppgaver, roller og karriereveier.

– Vi opplever nå at denne “dropout’en” sjelden er et bevisst valg, men heller skjer umerkelig over tid. Vi kan heller snakke om et slags “småvalgenes tyranni”, der en rekke valg tatt i beste mening til slutt leder kvinner ut av utviklerrollen, mener Hege og forklarer nærmere:

– Vi kvinner er kanskje i litt for liten grad flinke til å hoppe på nye, gøye oppgaver til tross for at vi egentlig har lyst. På den andre side er vi nok litt for flinke til å melde oss til oppgaver som er på siden av koding, gjerne kombinert med at det er der vi møter større anerkjennelse for det vi gjør. ”Du er så god på soft skills” kan både være en anerkjennelse og et steg på vei ut av kodingen, mener SheCodes-lederen.

Hjemmekoding og bedragersyndrom

At flere gutter enn jenter kommer med “håndtverkserfaring” inn på IT-studier, utviklerrollen som livsstil og at jobbkoding ikke er nok, ble også berørt på denne første meetup’en. Det er ikke mange yrker der du kan bli møtt med at du må ta jobben med deg hjem for å være dyktig nok, men det er en kjent sak at denne holdningen finnes i noen utviklermiljøer.

Det kan bety mer usikkerhet. «Bedragersyndromet”, fenomenet at man er redd for å bli avslørt som inkompetent og underlegen på eget fagfelt eller egen jobb, til tross for at ingenting tilsier at man faktisk er det, sniker seg inn for veldig mange, og det må tas på alvor både hos kvinner og menn, mener Hege, som fikk et skikkelig løft av første møte i gruppen.

Mangfold ikke merkelapper!

– Vi har masse vi skal gå løs på og det er godt å være i gang med å møte truslene mot kvinner i utviklerfaget. Vi må være bevisst på hvilke mekanismer som er i spill og stå opp for det vi har lyst til. Og vi må våge å ta mer plass og gripe sjansene som kommer. Rope mer: “Den vil jeg ha” og “Jeg tar den” når oppgavene kommer, avslutter Hege Liby Erdal.

Denne gruppen vet hvor de vil. Her er det bare å glede seg til fortsettelsen.

 

De fe fire organisatorene i Meetup-gruppen SheCodes i Bergen, tatt på dagens for første møte i gruppen

Kodeknekkere for SheCodes: Fra venstre Trude Stadheim, Silje Grimstad, Eirin Ervik og leder Hege Liby Erdal.

Relatert / Kontaktpersoner