Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Hege Liby Erdal

Seniorkonsulent, Bergen
Hege Erdal

Hege har en doktorgrad i eksperimentell kjernefysikk, tatt i tilknytning til partikkelfysikk-laboratoriet i CERN. Hennes mastergrads – og doktorgradsarbeid har for en stor del bestått av programmering og dataanalyse for å løse komplekse problemstillinger.

Hege har omfattende erfaring fra utvikling av softwareløsninger for offentlig sektor, for bank og finans og fra arbeid med robotifisering.
Hege har stor læringskapasitet. Hun setter seg fort inn i nye forretningsmessige og tekniske problemstillinger og nødvendige metoder og verktøy for å løse disse.

Hege har en personlighet og erfaring som gjør at hun fort blir en ressursperson i de teamene hun jobber i. Hun er lett å spørre, flink til å dele og til å jobbe proaktivt med team. I tillegg til sin faglige dyktighet, er Hege utadvendt og sosialt omgjengelig. Hun er strukturert og målrettet og hun er på alle måter en person som det er lett å samarbeide med og som blir godt likt.

Hun har også engasjert seg i og leder  SheCodes, nettverksorganisasjon for at flest mulig kvinner skal stå i operative roller som systemutviklere. Mer om dette i denne saken.