Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Signerer storkontrakt med politiet

Denne uken signerte politiet og Computas kontrakten om et langsiktig partnerskap for å utvikle digitale tjenester og produkter. Avtalen innebærer leveranse av spesialistkompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder i minimum fire år.

Avtalen representerer et gjensidig forpliktende partnerskap som skal bidra til at politiet gjennom produktutvikling når sine mål om å løse samfunnsoppdraget med gode, digitale tjenester og produkter.

Computas har med seg Bekk og Webstep som samarbeidspartnere på sin del av avtalen. 

Politiet vil ha det langsiktige eierskapet til produktutviklingen, men vil likevel være avhengig av kapasitet fra leverandører i perioder med behov for ressurser utover det normale, og for å få tilgang til kompetanse og kapasitet med erfaring fra produktutvikling. Det er på disse områdene leverandørene på den nye rammeavtalen er forventet å bidra.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, signerte avtalen på vegne av de samarbeidspartnerne Computas, Bekk og Webstep: 

– Vi ser frem til å støtte politiet med ekspertise og kapasitet i årene som kommer. De har et stadig viktigere samfunnsoppdrag og store ambisjoner for fremtidsrettet modernisering, og det er meningsfullt for oss å kunne bidra i dette arbeidet, sier han.    

Flere kompetanseområder

Kontrakten består av to deler, der Computas er en av tre hovedleverandører på den største av de to. Det er en partneravtale som omfatter kompetanseområdene utvikling, design, data, produktledelse og smidig coaching.


Avdelingsdirektør i Webstep Oslo, Anders Høibakk, ser fram til samarbeidet: 

–Vi er stolte av å kunne levere spisskomptetanse på områdene som inngår i avtalen og ser fram til å samarbeide med politiet og partnerne våre over lang tid. Politiets samfunnsoppdrag er viktig for oss alle og det krever gode digitale tjenester og løsninger, sier han.

Det er også inngått en avtale som omfatter kompetanseområdene arkitektur, test, team- og prosjektledelse, sikkerhet, personvern, teknikere. På denne delkontrakten har politiet inngått avtale med 2 leverandører.

Begge delene av avtalen er på fire år med opsjon på å forlenge avtalen ytterligere to år, og den har en anslått verdi på opp mot 4 milliarder kroner.

Viserleder for politiets IT-enhet, Catherine Janson og representant for oss partnere på avtalen, Trond Eilertsen, signerer storkontrakt

Catherine Janson, leder for politiets IT-enhet, signerer langsiktig avtale med Webstep, Computas og Bekk. Trond Eilertsen, Computas, signerte på vegne av vårt partnerskap.

Relatert / Kontaktpersoner