Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Jan Haaland

Senior UX Designer, Sørlandet
Jan Wennesland

Jan har Bachelor i kommunikasjondesign fra RMIT University i Australia. Som konsulent legger han stor vekt på å sette seg inn i og forstå kundens forretningsdomene igjennom god forretningsforståelse. Han utmerker seg ved å evne å alltid se muligheter og finne løsninger på potensielle utfordringer som finnes der. Hans erfaring omfatter visuelt design, og har de siste årene hatt spesielt fokus på UX, design og brukeropplevelse. I prosjekter har han hatt ansvar for en helhetlig design og brukeropplevelse, UX, utforming av felleskomponenter samt designstrategi. 

I tillegg til Figma, Photoshop, Illustrator, InVision og Sketch har Jan også god kjennskap til en rekke andre teknologier og grafiske verktøy. Som en av våre sterkeste fagprofiler innenfor UX gir han et teknologisk og designmessig løft i alle miljøene han kommer inn i. Jan er en av våre absolutt mest effektiv designere og leverer alltid med meget høy kvalitet. Han får raskt stor tillit hos sine oppdragsgivere og utmerker seg positiv i et hvert utviklings- og design miljø.