Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Brukeropplevelse (UX)

 • Gode brukeropplevelser er helt avgjørende for å lykkes med digitale løsninger. Derfor har Webstep bygget opp et solid UX- og designteam.

Her er seks av metodene vi anvender:

Innsikt + -

Innsikt

Gjennom innsiktsarbeidet samler vi viktig kunnskap om målgrupper, motivasjon og behov. Hvilke tjenester, funksjonalitet og innhold er relevant for brukerne?

Tilnærming

For å forstå brukerne og hva de trenger, bruker vi både kvalitative og kvantitative metoder: vi starter gjerne bredt med målgruppekartlegging, dybdeintervjuer, observasjon og konkurrentanalyse, før vi studerer detaljer gjennom spørreundersøkelser og webanalyse.

Leveranse

Resultatet av et innsiktsarbeid kan leveres i form av målgruppeanalyse, innholdsanalyse, kravspesifikasjon eller konseptskisser.

Verktøy

 • Intervjuer
 • Observasjon
 • Tematisk analyse
 • Hotjar
 • Google Analytics
Idé + -

Idé og konsept

I konseptfasen sikrer vi at det potensielle prosjektet dekker definerte behov og vurderer kost opp mot nytte. Sammen med kunden utreder vi alternative konsepter og velger det beste.

Tilnærming

Med utgangspunkt i problemet som skal løses, utforsker vi mulige løsninger ved å utarbeide konsepter. For hvert konsept vurderer vi potensiell effekt, brukertester og kartlegger forutsetninger for vellykket gjennomføring. Sammen velger vi konseptet som hjelper oss å nå prosjektets mål.

Leveranse

Konseptbeskrivelse og -skisser med plan for gevinstrealisering.

Verktøy

 • Google Design Sprint
 • Difis Prosjektveiviser
 • Konseptskisser
 • Brukertesting
 • Effektkartlegging
Interaksjonsdesign + -

Interaksjonsdesign

Hensikten med interaksjonsdesign er å skape gode brukeropplevelser for målgruppen. Løsningene skal tilpasses brukernes forutsetninger og erfaringer – ikke motsatt.

Tilnærming

Vi tar utgangspunkt i funn fra innsiktsfasen, prosjektets mål og tekniske muligheter og begrensninger. Vi kartlegger flyt og lager trådskisser, før vi brukertester og bygger videre til vi har et velfungerende interaksjonsdesign.

Leveranse

Vi oppsummerer funn gjort under brukertesting og ferdigstiller en interaktiv prototype på det utvalgte konseptet fra idéfasen.

Verktøy

 • Figma
 • Adobe XD
 • Universell utforming
Visuell design + -

Visuell design

Du får bare en sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Våre design er attraktive og enkle å bruke, samtidig som de underbygger målene for løsningen.

Tilnærming

Det visuelle inntrykket skal skape tillit og formidle profesjonalitet. Det utarbeides basert på målgruppen for løsningen og kundens eksisterende merkevare. Underveis tester vi brukernes reaksjoner og hvordan de opplever designet.

Leveranse

Designfiler og illustrasjoner, style guide, komponentbibliotek og designsystem – alt etter hva kunden trenger.

Verktøy

 • Photoshop
 • Adobe XD
 • InVision
Måling + -

Måling

Datadrevet utvikling øker sjansen for å treffe – både med løsningen og kommunikasjonen. For å kunne måle suksess, definerer vi måltall og målsetninger i forkant. Slik kan vi måle, sammenlikne og forbedre løsningen gradvis over tid.

Tilnærming

Vi samler eksisterende data som vi analyserer og visualiserer for enklere formidling. Så setter vi realistiske mål og måltall.

Leveranse

Vi setter opp en målestrategi med måltall sammen med kunden. Deretter leverer vi jevnlige datarapporter med ekspertråd og anbefalinger.

Verktøy

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Google Search Console
Adopsjon + -

Adopsjon

En briljant teknisk løsning skaper ingen verdi hvis ingen bruker den. Sammen med kunden legger vi til rette for nye måter å jobbe på, sikrer at løsningen tas i bruk – og at den tas i bruk på riktig måte.

Tilnærming

Vi guider mennesker og organisasjon gjennom endringsreisen ved hjelp av systematiske møteserier og trening av superbrukere, sponsorer og ledere. Flere av designerne våre har høy kompetanse på strategi og metodikk knyttet til endringsprosesser, blant annet gjennom sertifisering i det internasjonalt anerkjente rammeverket Prosci.

Leveranse

Vi leverer blant annet interessentanalyser, ADKAR-profiler, og strategi for adopsjon, kommunikasjon og implementering. Vi har bred erfaring fra å utvikle målrettet innhold til nettsider og samhandlingsløsninger, opplæringskonsepter, kurs, e-læring og annen brukerstøtte.

Verktøy

 • Office 365
 • Camtasia
 • Moodle
 • TalentLMS

UX i Webstep

 • 16
  Antall spesialister på brukeropplevelse (UX)
 • 30
  Antall sertifiseringer i design og UX hos NNgroup
 • 300
  Antall kunder, gjennomsnitt per år
 • 6
  Antall avdelinger i Norge og Sverige som tilbyr UX

Kontaktpersoner

Spør oss om

 • Innsiktsarbeid
 • Research
 • Idé- og konseptutvikling
 • Målgruppeanalyse
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Visuelt design
 • Prototyping
 • Brukertesting
 • Universell utforming
 • Tjenestedesign
 • Kundereiser
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Strategi
 • Måling og analyse
 • Kjernemodellen
 • Trådskisser
 • Designmanual
 • Designsystem
 • Innholdsutvikling
 • Opplæring
 • Adopsjon
 • Endringsledelse
 • Utrulling
 • Onboarding
 • Interessentanalyse
 • Kommunikasjon