Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Simon Jespersen

Senior utvikler, Stavanger
Simon Jespersen

Simon er en dyktig frontend-utvikler som brenner for å lage gode løsninger. Han trives best når han får jobbe med prosjekter hvor det er sluttbrukeren som står i fokus. Han er en lagspiller og trives med å jobbe i et team av utviklere og designere som har fokus på at brukeropplevelsen skal være god, at applikasjonen skal være universell utformet, og ikke minst at produktet skal forbedre hverdagen til brukeren.

Simon har lang erfaring innenfor webutvikling, og hovedtyngden hans ligger på Angular og React. Selv om Simon trives best med å jobbe med den delen av produktet som er ut mot brukerne mangler han ikke erfaring med arbeidet som må gjøres på backend, her ligger tyngden hans på .NET-stacken og Azure. Han syns også det er viktig å finne gode verktøy til teamet for å gjøre utviklingsprosessen bedre, slik at man får samkjørte teams. Dette gjør at koden blir lett å forvalte, og at man enklere kan få inn nye teammedlemmer til å jobbe på produktet.