Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Trude Leknes

Designer, Haugalandet
Trude Leknes

Trude har jobbet med brukeropplevelse siden 2012. Som interaksjonsdesigner har hun lang erfaring med gjennomføring av brukertester, dybdeintervjuer og kartlegging av brukerbehov. Hun har også jobbet mye med hele prosessen fra konseptutvikling, gjennom skisser og prototyper, til utvikling av ferdige produkt.

Gjennom utdannelsen har Trude jobbet med både design og webutvikling, og som interaksjonsdesigner fant hun sin plass et sted midt i mellom. Hun har derfor god innsikt i hvordan man kan jobbe godt sammen med designere og utviklere for å lage et produkt som setter brukeren i fokus.

Som gruppeleder og prosjektleder har Trude god erfaring med å skape gode team som jobber bra sammen mot et felles mål. Hun er opptatt av å være strukturert og ryddig, og tilrettelegge for at teamet skal kunne levere. I tillegg trives hun godt med en operativ rolle, og liker å kombinere prosjektledelse med konkrete oppgaver