Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep bidrar med Data Science for bedre kollektivtrafikk og smartere kraftproduksjon

Å sørge for presis informasjon om når bussen til barnehagen er på akkurat ditt busstopp eller når kraftprodusenten må slippe gjennom vann for å sikre minstevannstand i en elv, er oppgaver Webstep er med og løser gjennom to nye leveranseavtaler.

– Avtalene med kollektivselskapet Kolumbus og kraftselskapet Lyse Produksjon viser hva vi kan gjøre på nye tjenester, forteller avdelingsdirektør Geir Jåthun Hindenes i Webstep. 

Data Science vokser nå fram som et spennende forretningsområde for IT-konsulentselskapet Webstep. To leveranseavtaler med Lyse Produksjon og Kolumbus er gode eksempler på hvordan Webstep nå har arbeidet seg inn på nye tjenesteområder som data science, kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT) og maskinlæring.

Tung kompetanse gir bedre løsninger

– Bedrifter har stadig mer data, men klarer ikke alltid å få ut verdiene som ligger i å kunne bruke dem riktig. Kombinasjonen tung systemutviklerkompetanse og kunnskap på feltet data science åpner unike muligheter for å løse viktige samfunnsoppgaver på en enklere måte, forklarer websteplederen. Webstepkonsulent og Data Science-ekspert Håkon Hapnes Strand, bruker avtalen med Kolumbus for å forklare nærmere hvordan Webstep bidrar på området:

Hårete mål for kundeservice

– I 2017 redefinerte Kolumbus seg fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. På sikt skal selskapet tilby mobilitetstjenester som gjør at passasjerer kommer seg enkelt fram hvor som helst og når som helst, med alle mulige transportmidler. Dette er en visjonær måte å tenke kollektivtilbud på, og her opplever vi at Kolumbus er helt i front. For å kunne løse denne utfordringen står digitalisering og ny teknologi sentralt. I samarbeid med Kolumbus lager vi intelligente systemer som kobler ruteinformasjon sammen med høyfrekvente GPS-målinger fra bussene. Vår oppgave er for eksempel å bidra med selvlærende systemer som gjør at pappa Per kan hente sønnen Pål i barnehagen til rett tid siden systemene kan forutse bevegelsesmønsteret i trafikken. Dette får vi til ved hjelp av nye teknologier som kverner enorme datamengder i nettskyen. Resultatet er bedre prognoser og et bedre kollektivtilbud for brukerne, forteller Hapnes Strand.

Nye muligheter også på kraftområdet

Gjennom avtalen med Lyse Produksjon bistår Webstep også med modellering av kraftmarkedet og løsninger for krafthandel – på områder som skyteknologi og dataarkitektur, automatisering og digitalisering. Webstepkonsulent Jan Terje Egeland, sivilingeniør i datateknikk med kunstig intelligens som spesialfelt, har stått sentralt i arbeidet.

– Dette er områder der Lyse Produksjon skaffer seg konkurransefortrinn. Dermed er det ikke så mye vi kan røpe av det vi gjør, smiler han, men har fått grønt lys for å forklare ett av områdene der Lyse har tatt i bruk maskinlæring og intelligente systemer i forbedringsarbeidet.

Balanserer miljøhensyn og kommersielle interesser

– Årdalselva har krav til minstevannføring fra NVE. Kravet er absolutt, og måles betydelig lenger nede i vassdraget enn der Lyse styrer vannslippet fra vannmagasinet. Gjennom modeller både for tilsig og vassdrag så vi på muligheten for å redusere vannslippet og likevel være trygg på at man ikke går under minstevannføringskravet. Dette for å kunne bruke mer av vannet til kraftproduksjon. Et godt eksempel på hvordan miljøhensyn og kommersielle hensyn kan balanseres gjennom avansert teknologi, forklarer Egeland.

Jan Terje Egeland, Håkon Hapnes Strand og Geir Jåthun Hindenes

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer