Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

LEAN Six Sigma: Nina har svart belte i gevinstrealisering!

LEAN Six Sigma (LSS) er en moderne krysning av Toyotas produksjonssystem og Motorolas forbedringsprogram. Webstepkonsulent Nina Braun har svart belte i den moderne varianten og lærer villig bort alt hun kan til nysgjerrige Webstep-kolleger. Gule belter er første synlige bevis. Nå står grønne for tur. Her får du Lean Six Sigma på én – to – tre, fra eksperten selv.

– LSS sett fra kundesiden, hva er det første de får øye på, Nina?

– Det må bli metodens fokus, gevinstrealiseringen og digitaliseringspotensialet. LSS har et sterkt kundefokus som er gjennomgående i hele filosofien: Value to the customer, Critical to quality, Waste – metoder som skal minne oss på at det vi gjør skal ha verdi for kunden, at kunden definerer krav til kvalitet og at vi må fokusere vår tid på det som gir kunden verdi.

– Enn sett fra vår vinkel som rådgivere og konsulenter?

– Det må bli relasjonsbygging, trygghet og kompetanse. LEAN Six Sigma er en filosofi, et helt tankesett i hvordan bedriften bygger sin kultur for kontinuerlig forbedring. Den kan i utgangspunktet brukes over alt. Å gå «all in» er krevende, men gir også potensial for store gevinster i form av penger, kultur og trivsel – og kundetilfredshet. Det kan være en krevende reise å «legge om til LEAN» fordi det meste snus på og vurderes på nytt. Nye prosesser skapes. Samtidig er det å være med en kunde på en slik endringsreise helt magisk – nesten uavhengig av om de tar i bruk mye eller lite av teorien.

– Med utgangspunkt som en “japansk-amerikansk pakke”, er det sånn at LSS må skrus på for at den skal virke her hos oss?  

– I Norge må vi nok legge litt mer vekt på endringsledelse enn hva som i utgangspunktet fremkommer i teorien. Vi har en annen arbeidslivskultur enn det vi gjerne ser i andre deler av Europa og – ikke minst – i Asia. En sunnere kultur mener de fleste av oss, med flatere strukturer, mer åpenhet og aksept for tydeligere motstand mot ledelsens oppfatninger. Min erfaring er er at vi nok må ha mer fokus og kompetanse på endringsarbeid enn hva som kan være tilfelle i mer autoritære arbeidslivskulturer.

– Hva er en vanlig/den vanligste misforståelsen rundt Lean?

– Det er nok oppfatningen av å kunne kjøre et LEAN-prosjekt uten å trekke inn metodene, verktøyene og rollene i Six Sigma, de to metodene fungerer best sammen. At LSS benyttes for nedbemanning og innsparing er også helt feil startpunkt, siden respekt for menneske er  helt grunnleggende i LEAN. Det er også viktig å ha med seg i endringsarbeidet at det er gjennom folk endringene skjer. Man kan ikke bare «dundre på» og tro at medarbeiderne er trofaste og lojale mot nye metoder uten at de involveres. LEAN er «lederstyrt og medarbeiderdrevet». Det tilsier svært høy grad av involvering. De som har skoen på, vet hvor den trykker, men kan også trenge bistand til å se det hele i fugleperspektiv. Ett LSS prosjekt involverer alle i bedriften, det er i samarbeid  vi klarer å få til de gode forbedringene.

– I digitaliseringens tidsalder har LSS fått økt aktualitet. Hva er årsaken til det?

– Lean Six Sigma er et godt verktøy for å bryte opp i kjente prosesser, sette opp målinger og skaffe fakta om hvordan vi presterer i dag. Når vi har etablert en baseline kan vi også sette konkrete mål for hva vil oppnå, og måle at vi når det. Prosessarbeidet blir håndfast, målbart og håndterlig med LSS som verktøy – og samtidig skreddersydd for digitalisering.

– Når resultater viser seg i det vellykkede prosjektet – hva opplever kundene dine da?  

– At bunnlinjen er god, at de ansatte trives og tar ansvar for sine oppgaver og kvaliteten i det de leverer. Den nye erfaringen gjør dessuten at de blir opptatt av å se etter forbedringsmuligheter i hvordan de jobber. Jakt på kontinuerlig forbedring blir en del av det indre livet. Og så blir vi gjerne reengasjert til nye utfordringer, selvfølgelig!

– Du er topp sertifisert med svart belte i Lean Six Sigma, Nina: Hva er drømmespørsmålet du kan få fra en mulig kunde?

– Produksjonen vår går tregere og fortjenesten blir mindre og mindre. I tillegg har vi fått en ny konkurrent som stjeler mange av kundene våre, men tilfredsheten er slik som den har vært i alle år. Hva skjer Nina?

– Enn fra kollegene dine med de nye, gule beltene?

– Fortell mer, vi vil lære!

Kolleger klare for Lean Six Sigma: Nina Braun (foran). Bak fra venstre: Steinar Hagen, Kjersti Driveklepp, Ines Alegria Ulimoen, Haldis Marianne Snortheim og Geir Axel Aass

Relatert / Kontaktpersoner