Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Webstep styrker seg på kommunikasjon og markedsføring

Arnt Roger Aasen og Otto Backer Solberg

Det blir økt fokus på merkevarebygging og synlighet når Webstep nå utvider sin stab på kommunikasjon og markedsføring. Endringen vil sikre at Webstep fremstår som et attraktivt alternativ i et konkurranseutsatt marked.

Sak fra november 2019. For oppdatert informasjon per 12 2022 – se denne saken

Nyansatte Otto Backer Solberg kommer fra IBM og skal jobbe med å styrke Webstep på merkevarebygging, PR og eksternkommunikasjon, og går inn i rollen som kommunikasjonsdirektør. Arnt Roger Aasen har lenge hatt eneansvaret for kommunikasjon og markedsføring i Webstep, og jobber fra nå av i rollen som direktør internkommunikasjon og marketing. Han får også ansvaret for arbeidet med å tilrettelegge og sørge for god internkommunikasjon, formidling og omdømmebygging på tvers i selskapet.

Otto Backer Solberg startet 1. november 2019, men har allerede en lang fartstid fra IT-bransjen med sine 22 år i IBM, der han har hatt en rekke lederstillinger innenfor marketing, salg og kommunikasjon. De siste årene har han jobbet med omdømmebygging og ekstern kommunikasjon, og han har omfattende kunnskap om hvordan effektiv kommunikasjon kan være med å skape forretningsmessig verdi. 

–Jeg gleder meg til å være med å bygge et sterkt omdømme for Webstep. Effektiv kommunikasjon handler om at vi som selskap forstår den tiden vi lever i og at vi er relevante i våre budskap overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom god kommunikasjon skal vi bygge tillit og synlighet i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Otto Backer Solberg.

Reorganiseringen i konsernledelsen er en konsekvens av ønsket om å tydeliggjøre Websteps posisjon i markedet, og vil også tilføre faglig og operativ kapasitet til avdelingene. Fremover blir det viktig å skille seg ut i et konkurranseutsatt marked gjennom å være enkle og ukompliserte å samarbeide med. Budskapsmessig vil disse verdiene også være noe av grunnlaget for å utforme mer effektiv kommunikasjon.

– Våre egne ansatte blir viktige i arbeidet med å styrke Webstep-merkevaren. Internkommunikasjon og omdømmebygging henger nøye sammen. Gjennom endringene vi gjør nå, rigger vi oss for å bli et like sterkt lag på kommunikasjon som vi er som leverandør av teknologitjenester. Godt omdømme er lagarbeid og det kommer innenfra, sier direktør for markedsføring og internkommunikasjon Arnt Roger Aasen. 

Gjennom tett samarbeid skal Otto og Arnt Roger være sparringpartnere på sine respektive områder. Dette sikrer både kontinuitet innenfor kommunikasjonen eksternt til markedet og partnere, og internt i Webstep. Styrkingen av dette området gir Webstep større kapasitet til levere kvalitetsaktiviteter som genererer mer verdi for alle parter.

Arnt Roger Aasen og Otto Backer Solberg

Skulder ved skulder klar for tett samarbeid: Arnt Roger Aasen og Otto Backer Solberg.

Relatert / Kontaktpersoner