Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Den digitale hverdagen – Alle skal med!

Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø mottar blomster og diplom fra fylkesordfører Marianne Chesak
Fra venstre: Anders Ekkje Slettebø, Erling Håmsø og fylkesordfører Marianne Chesak. (Foto: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune)

Tirsdag 10. desember ble Tilgjengelighetsprisen delt ut av Rogaland Fylkeskommune. Ydmyke og stolte kunne Anders Ekkje Slettebø fra Webstep og Erling Håmsø i UX-byrået Okse ta imot prisen på 50 000 kr for sin podcastserie som fokuserer på universell utforming av IT-løsninger.

Prisen, som ble delt ut på en tilstelning i Haugesund, er et tydelig signal fra Rogaland Fylkeskommune om betydningen av å øke tilgjengeligheten på digitale løsninger for mennesker med ulike behov. I en hverdag som preges av digital samhandling er det avgjørende at grensesnittet er tilpasset alle typer brukere.

Tilgjengelighetsprisen har årlig siden 2000 blitt tildelt enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. I 2019 valgte juryen å vektlegge satsingsområdet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og slår i sin begrunnelse fast at podcastserien er et godt verktøy for hele Norge for å bidra til et bedre tilrettelagt samfunn for alle.

Universell utforming – enkelt forklart

Gjennom 26 episoder av «Universelt utformet» forklarer prisvinnerne universell utforming av nettløsninger på en enkel måte, og bidrar med dette til å gjøre det enklere for virksomheter å tilpasse sine løsninger for mennesker med ulik funksjonsnedsettelse.

– Alle skal med, sier Anders Ekkje Slettebø i Webstep, som har jobbet med universell utforming av nettløsninger i 15 år. – Prisen er et synlig bevis på betydningen av å gjøre digitaliserte tjenester tilgjengelige for alle grupper i samfunnet, og jeg er stolt over at Webstep har gitt meg mulighet til å fokusere på et så viktig tema.

Webstep har de siste årene opplevd en stigende interesse i markedet for digitalt design og brukergrensesnitt på IT-tjenester som skal utvikles. Over de siste årene har User Experience (UX)-eksperter fra Webstep blant annet bistått kunder som Lyse, Laerdal og Boost.ai med rådgivning og utvikling knyttet til universell utforming av IT-løsninger.

– Å tilpasse IT-løsninger for mennesker med  nedsatt syn, hørsel, tale, motorikk og kognitive evner er givende å jobbe med. For meg handler dette om at alle skal kunne klare seg i en digital hverdag, avslutter en entusiastisk Anders Ekkje Slettebø, som også roser Webstep for at han har fått fleksibilitet i jobben til å kunne fokusere på arbeidet med podcastserien.

Økt fokus på tilgjengelighet

Med nytt regelverk for universell utforming på plass så er det ikke lengre bare nyutviklede løsninger som må være tilrettelagt for brukere med ulike behov. Fra 1. januar 2021 sier forskriftene at også eksisterende løsninger skal være universelt utformet. Det vil fremover legge press på alle virksomheter som på en eller annen måte har et digitalt grensesnitt mot sine brukere og kunder.

Webstep har med sine mange UX-eksperter lang erfaring på universell utforming, og kan hjelpe virksomheter å tilpasse seg de nye forskriftene. Difi vil på sin side følge opp med tilsyn og kunne påtale løsninger som ikke tilfredsstiller kravene i et omfattende regelverk.

Da er det godt at podcastserien «Universelt utformet» til Anders og Erling forklarer universell utforming av nettløsninger på en enkel måte. For her må alle med!

tilgjengelighetsprisen-2019

Vinnerne av Tilgjengelighetsprisen 2019. Fra v. Anders Ekkje Slettebø, fylkesordfører Marianne Chesak, og Erling Håmsø (Foto: Øyvind Nesvåg, Rogaland fylkeskommune)

Relatert / Kontaktpersoner