Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Ryddedugnad for miljøet

TV-aksjonen i regi av NRK vekket dugnadsånden i Webstep. Med blikk for søppel og plast, gikk ansatte over hele landet denne helgen sin kanskje viktigste søndagstur. 

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Og plast brytes ikke ned, det brytes opp. Den enorme mengden med plast truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Det engasjerte Webstep-ansatte, som ryddet søppel og sikret en donasjon til TV-aksjonen.

– Vi må starte med oss selv og plukke søppel der vi er. Det handler om et felles ansvar for miljøet, sier en engasjert rådgiver i Webstep, Ida Furnes Breivik.

Råvarer på avveie
Over hele landet har IT-eksperter i Webstep tatt i et tak og vært med på frivillig ryddedugnad for miljøet. Med en øket bevissthet i samfunnet om at avfall er råvarer på avveie, ble også mange familiemedlemmer, venner og bekjente involvert i aktiviteten. Sammen plukket de en stor mengde søppel og avfall, som så ble kastet på forsvarlig måte.

Alle bekker små
Forsøpling av hav og natur er et stort miljøproblem. Havner det på bakken, så havner det i havet. Miljø- og holdningskampanjen #5forhvalen fokuserer på søppelplukking i eget nærområde. Kampanjen har regnet seg frem til at om hver femte nordmann plukker litt søppel fra bakken hver dag, for eksempel 5 om dagen, tilsvarer det 35 tonn søppel fra naturen hver eneste dag! 

«Søppelbilder» med mening
Ryddesjauen ble også behørig dokumentert. Delte og innsendte «søppelbilder» av funnene var nemlig med på å utløse en finansiell kick-back fra Webstep. Ansatte ble oppfordret til å legge ut bilder på egne Instagram-kontoer og tagge dem med #5forhvalen. Donasjonen fra konsernet går uavkortet til TV-aksjonen og WWFs arbeid for å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Teknologi og kloke hoder
Med et brennende engasjement for å utvikle morgendagen er erfarne IT-eksperter i Webstep ikke ukjent med miljø- og klimaprosjekter. Samarbeidet med Bærum kommune er et slikt eksempel, der IT-eksperter fra Webstep har utviklet et klima-dashboard for lettere å hente inn og visualisere data fra ulike kilder.

Også partnerskapet med Enova om livskraftig forandring har et tydelig miljøperspektiv. Det statlige foretaket jobber for omstilling til et lavutslippssamfunn, og har startet et omfattende samarbeid med Webstep for å digitalisere driften og gjøre Enova til en datadrevet organisasjon.

Transportbransjens felles plattform for utveksling av godsoppdrag, Swipload, har også et tydelig klimaperspektiv. Målsettingen med løsningen, som utvikles av Webstep, er å enklere koble transportører og transportkjøpere, og dermed kunne bidra til mindre tomkjøring og lavere Co2-utslipp. 

– Ny teknologi og kloke hoder gjør en forskjell når vi skal løse store samfunnsutfordringer. Jeg er stolt over engasjementet til Webstep-ansatte, som gir av sin tid og tar et miljøansvar, sier Arne Norheim, konsernsjef i Webstep.

Åtte bilder av søppelrydding

Relatert / Kontaktpersoner