Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Skyreisen | Hvordan lykkes?

Et spørsmål vi ofte får fra selskaper som skal ta i bruk skytjenester er hvordan man kommer i gang og hva som skal til for å lykkes. Denne artikkelserien, i fire deler, er skrevet for ledere som vurderer å ta i bruk skyteknologi og derfor står overfor store endringer. Artiklene gir noen tips rundt ulike betraktninger som er nyttige for å lykkes med skyreisen.

Av: Nina Braun, prosjektleder i Webstep

Forankringen spiller inn

Våre egne erfaringer viser av nøkkelen til å oppnå suksess ligger i god forankring i hele organisasjonen. Leverandørene som AWS, Azure og GCP viser også til samme erfaring – at skyreisen handler om teknologi, organisasjon og mennesket i samspill.

I dette ligger også utfordringen for å ta teknologien fullt i bruk – dersom endringen kun er forankret i IT-miljøet viser all erfaringen at bedriften ikke klarer å nyttiggjøre seg av fordelene med skyteknologi utover basisfunksjonene. Med manglende forankring møter bedriftene en endringstretthet når overgangen til skyens basisfunksjon er på plass, og overskuddet til å utvikle seg videre uteblir. Nøkkelen til å oppnå mer enn første steg ligger altså i hvordan en starter skyreisen.

Tre hovedområder

Så hvordan starte på en god måte som inkluderer, forankrer og gjør endringsbehovet tydelig for alle? At det er en ny type teknologi endrer ikke på hvordan vi jobber med endringsarbeid og endringsprosesser. Skyreisen handler som tidligere nevnt om tre hovedområder:

  1. Teknologien
  2. Organisasjonen
  3. Menneskene

Disse tre elementene er godt kjent fra prosjektledelse og endringsledelse – de viser de tre perspektivene vi ser endring i. Dette virker kanskje enkelt, selvsagt og svært lite nyskapende? Når vi ser på erfaringen fra f.eks.  AWS viser dette at ca. 70 prosent av prosjektene strander på første steg dersom det ikke har en bred forankring i organisasjonen.

Så selv om teknologien er ny for oss, er endringen i organisasjonen og menneske kjent fra tidligere endringsprosesser, og må ikke glemmes i skyreisen.

I tredje artikkel vil vi ta for oss hvordan man lykkes med skyreisen. Om du har spørsmål eller kommentarer til innholdet, eller du ønsker en uforpliktende samtale om hvordan Webstep kan hjelpe deg på din skyreise så ta kontakt.


Gikk du glipp av første artikkel? Les om hvorfor skyløsninger blir valgt av stadig flere aktører her.

Skyreisen hvordan lykkes

Relatert / Kontaktpersoner